Inicijalni sastanak Organizacionog Odbora Dana BH filma u Zg. 2009. – IZVJEŠĆE

Poštovani,
Inicirajući sastanak Organizacionog Odbora Dana bh filma u Zg. 2009. je održan , na kome su bili prisutni:
Edib Ahmetašević, Samir Avdagić, Alma Kulenović, Naida Šehović, Amela Handanović, Sebina Sejkić i Ismet Efendić. Uz opravdani izostanak o sastanku izvješteni i Emir Akšamija, Benjamin Terzić, Ekrem Bećirović, dok su suglasnost u radu oformljenih tijela ranije dali: Irhad Meheljić, Jasmina Berberović, Senad Nanić, Zijad Kazić, Alma Srebreniković i Mirza Šabić.
Opširnije...