Tko smo

V. saziv Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba 2019. – 2023.

Adresa sjedišta Vijeća:

Trnjanska cesta 35

10000 Zagreb

Hrvatska

Telefon: + 385 1 631 41 09

Fax: + 385 1 631 41 11

E-mail: vbnmgz@vbnmgz.hr

 

Predsjednik Vijeća: Armin Hodžić

Zamjenik predsjednika Vijeća: Adis Keranović

Osoba za kontakt: Sebina Sejkić

 

Članovi Vijeća:

Armin Hodžić

Sanel Modronja

Adnan Demirović

Sejad Alić

Ismet Kurtović

Adis Keranović

Ermina Ramadanović

Adnan Hodžić

Hasan Redžić

Amira Grozdanić

Mumin Hodžić

Anis Bajrić

Nihad Bašić

Adnan Dautović

Zerina Kurtanović

Edita Medić

Abid Mešanović

Mirsada Delić Šerifović

Amir Golać

Arnela Tabaković

Sandi Djedović

Remzija Hadžić

Husein Kučuković

Fuad Selimović

Osman Tokić

 

Vijeće predstavlja 6.566 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2021.
Članovi Vijeća izabrani su na izborima 7. svibnja 2023. 
Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09).