Tko smo

IV. saziv Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba 2015. – 2019.

Adresa sjedišta Vijeća:

Trnjanska cesta 35

10000 Zagreb

Hrvatska

Telefon: + 385 1 631 41 09

Fax: + 385 1 631 41 11

E-mail: vbnmgz@vbnmgz.hr

Službeni naziv: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Predsjednik Vijeća: Harun Omerbašić, dipl.oec.

Zamjenik predsjednika Vijeća: mr.sc. Ekrem Bećirović

Osoba za kontakt: Sebina Sejkić

Članovi Vijeća:

mr.sc. Ekrem Bećirović

mr.sc.Kemal Bukvić

Ešref Čalaković

Jasmina Čalaković

Ferida Dizdar

Edin Glibić, dipl.ing.

Remzija Hadžić

Amira Hamzić

Asim Hamzić

Almedin Hodžić, dipl. oec.

Armin Hodžić

Mumin Hodžić

Alma Jakupović, univ.bacc.oec.

Dževad Jogunčić, dipl.ing.

Mirza Mešić

Sanel Modronja

Fahrudin Mujkanović

Harun Omerbašić, dipl.oec.

Amela Omerović, ing. prometa

Alem Orlić, dipl.ing.

Sandi Planinčić, bacc.oec.

Amra Sarunović, mag.iur.

Haris Smajić

Dino Subašić

Mirza Subašić

Vijeće predstavlja 8.119 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, premapopisu stanovništva 2011. U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 4.132 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine.

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 31. svibnja 2015.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09).