Biti nacijom: od „Turaka“ do Bošnjaka: zagrebački Bošnjaci, nakon svega

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

poziva Vas na promociju knjige

Biti nacijom: od „Turaka“ do Bošnjaka: zagrebački Bošnjaci, nakon svega
autora Alije Hodžića
u izdanju Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

koja će se održati u sklopu tribine “dr. Sulejman Mašović”
u četvrtak, 07. ožujka 2019. godine u 19:45 sati
(poslije jacije – namaza)
u Islamskom centru Zagreb, Prilaz Safvet – bega Bašagića 1.

Dobro došli!

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba