Povijesni korijeni Bošnjaka

BUDIMO JAČI, BUDIMO SLOŽNI… BUDIMO BOŠNJACI!

Bošnjaci su narod čiji korijeni sežu u 6. i 7. stoljeće u vrijeme velike seobe Slavena, a identitet u odnosu na susjedne narode stječu od 15. stoljeća za vrijeme turske vladavine. Bošnjaci pripadaju islamskom civilizacijskom krugu, a potječu od pučanstva srednjovjekovne Bosne, kao i susjednih država Srbije, Crne Gore i Hrvatske koji su prihvatili islam za vrijeme dugogodišnje turske uprave.

Opširnije...

ULOGA HUSEIN HUSAGE ČIŠIĆA U RAZVOJU I AFIRMACIJI IMENA BOŠNJAK I BOSNA I HERCEGOVINA

Husein Husaga Čišić iz Mostara jedan je od najistaknutijih bošnjačkih političara i intelektualaca koji je dao izuzetno značajan doprinos očuvanju i jačanju identiteta Bosne i Hercegovine.

Radi se o čovjeku koji je u historiji zapamćen po tome što je u Titovoj Jugoslaviji prvi javno progovorio i postavio pitanje priznanja bosanskog naroda u SFRJ, tako što je na zasjedanju Ustavotvorne skupštine Jugoslavije 1946. Podnio amandman na Ustav FNRJ i javno istupio protiv negiranja prava Bošnjaka i drugih Bosanaca na ravnopravan tretman u nacionalnoj politici nove države.

Opširnije...

Projekt socijalno-kulturnog istraživanja Bošnjaka/Muslimana u gradu Zagrebu

Vijeća i udruge nacionalnih manjina osnovani su u skladu s Ustavnim zakonom da štite socijalne, kulturne i političke interese pripadnika manjina.

U cilju unapređenja položaja Bošnjaka i Muslimana u gradu Zagrebu, kao nacionalne manjine, Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba  provodi svoje programe i unaprijeđuje stanje naše nacionalne manjine.  Međutim za potpuno definiranje naših ključnih programa i ostvarivanje naših prava potrebno je poznavati temeljne podatke, kao i stvarne interese i probleme naše manjine.

Opširnije...

Anketa o socijalnom i kulturnom položaju Bošnjaka/Muslimana u Gradu Zagrebu

Poštovani,

Ustavni zakon RH, pored jednakih prava svih građana Hrvatske, štiti i posebna dodatna prava nacionalnih manjina u cilju očuvanja i ostvarenja prava pripadnika manjina kako bi se izbjegla asimilacija i diskriminacija većinom. U tu svrhu predviđena su prava osnivanja manjinskih udruga i Vijeća manjina kao savjetodavnih tijela pri lokalnim upravama te participacija pripadnika manjina u državnoj upravi.


Opširnije...