Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 19. Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021.

 

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba