Grb i zastava bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Grb i zastava bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj 21. listopada 2017. donijela je odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske dao je svoju suglasnost za usvojenu Odluku na sjednici održanoj 25. siječnja 2018. godine.

PRILOG: Odluka i likovno rješenje grba i zastave bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

admin