hrvatski prijevod biografske knjige “Ataturk”

AtaturkPoštovani,

Čast mi je objaviti da je konačno svjetlo dana ugledao hrvatski prijevod biografske knjige “Ataturk” Andrewa Manga (592 str., Golden Marketing – Tehnička knjiga, prijevod i pogovor Dino Mujadžević). Knjiga je opremljena sa 36 fotografija, 7 geog. karata, biografskim leksikon 40-ak glavnih aktera, opsežnom i detaljnom kronologijom te bibliografijom izvora i literature. Knjiga će se uskoro prodavati u svim boljim knjižarama, a promociju u Zagrebu planiramo prije odlaska na godišnje odmore, o čemu ćete biti detaljno obaviješteni. Kasnije i u Sarajevu i Rijeci. U nastavku su izvaci iz recenzija professorum doctorum Ekrema Čauševića i Nenada Moačanina.

Srdačan pozdrav i do skorog susreta,

dr. sc. Dino Mujadžević, Hrvatski institut za povijest

O Kemalu Atatürku i njegovoj ulozi u stvaranju Republike Turske dosad su napisane brojne knjige i znanstveni radovi, među kojima nesumnjivo ima i iznimno vrijednih. Pa ipak, u načelu se može konstatirati da su mnogi od tih radova o Atatürkovu životu i djelu nerijetko jednostrani – ili prenaglašeno afirmativni ili neosnovano kritični – te da je većina autora selektivno rabila narativne izvore i dokumente. U usporedbi s drugim djelima, doprinos Andrewa Manga istraživanju te teme posve je izniman: on je najpoznatiji svjetski ekspert za temu o kojoj piše, a njegova je knjiga najbolje dosad objavljeno djelo o Atatürku i stvaranju Republike Turske.

prof. dr. sc. Ekrem Čaušević

Predmet koji se obrađuje u djelu važan je sadržajno i metodološki za svjetsku povijest, pa i za povijest Jugoistočne Europe, s odrazima i na hrvatsku povijest 20. stoljeća. Djelo je po mnogo čemu iznimno u svome žanru i znatno pridonosi istraživanju Turske, kao i povijesti susjednih zemalja i naroda. Namijenjeno je povjesničarima svih usmjerenja i kulturolozima, a kao neobvezatno štivo može biti zanimljivo i široj publici.

prof. dr. sc. Nenad Moačanin

ANDREW MANGO

Publicist i istraživač, rođen 1926. godine u Istanbulu. U Londonu je završio orijentalistiku i stekao titulu doktora znanosti. Dugi niz godina radio je kao voditelj BBC-ja za program na turskom jeziku, kao i u redakcijama programa za Francusku i Jugoistočnu Europu. Nakon umirovljenja, radi u Kraljevskome institutu za međunarodne odnose i u Institutu za Bliski istok Sveučilišta u Londonu. Objavio je pet knjiga o Atatürku te brojne radove o turskoj povijesti i suvremenoj Turskoj. Dva turska sveučilišta dodijelila su mu počasni doktorat.