hrvatski prijevod biografske knjige “Ataturk”

hrvatski prijevod biografske knjige “Ataturk”

AtaturkPoštovani,

Čast mi je objaviti da je konačno svjetlo dana ugledao hrvatski prijevod biografske knjige “Ataturk” Andrewa Manga (592 str., Golden Marketing – Tehnička knjiga, prijevod i pogovor Dino Mujadžević). Knjiga je opremljena sa 36 fotografija, 7 geog. karata, biografskim leksikon 40-ak glavnih aktera, opsežnom i detaljnom kronologijom te bibliografijom izvora i literature. Knjiga će se uskoro prodavati u svim boljim knjižarama, a promociju u Zagrebu planiramo prije odlaska na godišnje odmore, o čemu ćete biti detaljno obaviješteni. Kasnije i u Sarajevu i Rijeci. U nastavku su izvaci iz recenzija professorum doctorum Ekrema Čauševića i Nenada Moačanina.

Srdačan pozdrav i do skorog susreta,

dr. sc. Dino Mujadžević, Hrvatski institut za povijest

O Kemalu Atatürku i njegovoj ulozi u stvaranju Republike Turske dosad su napisane brojne knjige i znanstveni radovi, među kojima nesumnjivo ima i iznimno vrijednih. Pa ipak, u načelu se može konstatirati da su mnogi od tih radova o Atatürkovu životu i djelu nerijetko jednostrani – ili prenaglašeno afirmativni ili neosnovano kritični – te da je većina autora selektivno rabila narativne izvore i dokumente. U usporedbi s drugim djelima, doprinos Andrewa Manga istraživanju te teme posve je izniman: on je najpoznatiji svjetski ekspert za temu o kojoj piše, a njegova je knjiga najbolje dosad objavljeno djelo o Atatürku i stvaranju Republike Turske.

prof. dr. sc. Ekrem Čaušević

Predmet koji se obrađuje u djelu važan je sadržajno i metodološki za svjetsku povijest, pa i za povijest Jugoistočne Europe, s odrazima i na hrvatsku povijest 20. stoljeća. Djelo je po mnogo čemu iznimno u svome žanru i znatno pridonosi istraživanju Turske, kao i povijesti susjednih zemalja i naroda. Namijenjeno je povjesničarima svih usmjerenja i kulturolozima, a kao neobvezatno štivo može biti zanimljivo i široj publici.

prof. dr. sc. Nenad Moačanin

ANDREW MANGO

Publicist i istraživač, rođen 1926. godine u Istanbulu. U Londonu je završio orijentalistiku i stekao titulu doktora znanosti. Dugi niz godina radio je kao voditelj BBC-ja za program na turskom jeziku, kao i u redakcijama programa za Francusku i Jugoistočnu Europu. Nakon umirovljenja, radi u Kraljevskome institutu za međunarodne odnose i u Institutu za Bliski istok Sveučilišta u Londonu. Objavio je pet knjiga o Atatürku te brojne radove o turskoj povijesti i suvremenoj Turskoj. Dva turska sveučilišta dodijelila su mu počasni doktorat.

Petar Glušica