Izmjena Financijskog plana Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2020. godinu

Izmjena Financijskog plana Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2020. godinu

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 19. Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba je donijelo ODLUKU O IZMJENAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.

Odluka o izmjeni Financijskog plana Vijeća bošnjčake nacionalne manjine Grada Zagreba za 2020. godinu

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba