Međunarodni dan materinskog jezika

Obilježavanje Međunarodnog dana materinskog jezika u organizaciji Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba održat će se u subotu, 2. ožujka 2019. s početkom u 12,00 sati u prostorijama Češkog narodnog doma, Šubićeva 20, Zagreb.
U programu „PRIČAJ MI NA SVOM JEZIKU“ sudjeluju učenici na albanskom, bosanskom, češkom, mađarskom, makedonskom, poljskom, rumunjskom i srpskom jeziku.
Na bosanskom jeziku predstavit će se učenici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića koji pohađaju nastavu Bosanskog jezika i kulture po modelu C.

Pričaj mi na svom jeziku

 

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba