PROGLAS Koordinacije županijskih Vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u RH

ZAPISNIK
sa 1. elektronske sjednice
Koordinacije županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
održane 21. prosinca 2018. godine

Sjednica je održana temeljem odredbe članka 14. Statuta Koordinacije županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj a članovi Koordinacije glasovali su putem elektronske pošte i vibera.

Glasovali su za:
1. Orhan Zubčević, Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
2. Harun Omerbašić, Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba
3. mr. sc. Rusmir Akšamija, Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine za Karlovačku županiju
4. Zijad Pezerović, Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Vukovarsko -srijemske županije
5. Džemail Spahić, Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Zadarske županije
6. Đemal Bratić, Predstavnik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Osječko – baranjske županije
7. Salko Ikanović, Predstavnik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Varaždinske županije

Glasovali su protiv:
1. Sanela Kantarević, Predsjednica Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Zagrebačke županije

Suzdržani/ nisu se izjasnili:
1. Muhamed Muratagić, Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Istarske županije
2. Senad Hajdarević, Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Primorsko-goranske županije
3. Kadro Kulašin, Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Izdvojeno mišljenje:
1. Sejad Sedić, Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Sisačko – moslavačke županije
– Slaže se s prve 3. točke Proglasa

Glasovano je o slijedećoj točki dnevnog reda:
1. Proglas Koordinacije županijskih Vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u RH povodom Deklaracije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini koja je izglasana od strane Hrvatskoga sabora 14. prosinca 2018. i djelovanje saborske zastupnice gđe. Ermine Lekaj-Prljaskaj. 

Rok za izjašnjavanje o predloženoj točki bio je 21. prosinac 2018. do 18:00 sati.

 

Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj većinom glasova (7 ZA) donijela je
ODLUKU

1. Prihvaća se Proglas Koordinacije županijskih Vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u RH povodom Deklaracije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini koja je izglasana od strane Hrvatskoga sabora 14.prosinca 2018. i djelovanje saborske zastupnice gđe. Ermine Lekaj-Prljaskaj. PROGLAS Koordinacije BNMRH

Koordinacija će usvojeni proglas dostaviti medijima i svim bošnjačkim asocijacijama u Republici Hrvatskoj.

U Zagrebu, 21. prosinca 2018.
URBROJ: 18 – 12/18

 

Predsjednik Koordinacije županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
Harun Omerbašić
                                                                

 

PROGLAS
Koordinacije županijskih Vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Povodom Deklaracije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini koja je izglasana od strane Hrvatskoga sabora 14.prosinca 2018. Koordinacija županijskih Vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj daje sljedeći proglas:

• Deklaracija se smatra izravnim miješanjem u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine te kao takva nije prihvatljiva za Bošnjake u Republici Hrvatskoj
• Prilikom rasprave u Hrvatskome saboru, saborska zastupnica koja predstavlja bošnjačku nacionalnu manjinu pored albanske, crnogorske, makedonske i slovenske nije niti u jednom trenutku konzultirala, zatražila mišljenje ili savjet od bilo kojeg legitimnog predstavnika Bošnjaka u Republici Hrvatskoj te time onemogućila da se mišljenje i glas preko 30 000 građana RH čuje u raspravi u Hrvatskome saboru što bi u najmanju ruku pridonijelo transparentnijoj i kvalitetnijoj raspravi o navedenoj temi
• Glasanjem ZA Deklaraciju uvažene saborske zastupnice, smatramo da je povrijedila interese bošnjačke nacionalne manjine i opetovano izgubila legitimitet zastupanja interesa Bošnjaka kako u Hrvatskome saboru tako i pri bilo kojoj drugoj državnoj instituciji gdje se ostvaruju Ustavom Republike Hrvatske zagarantirana prava bošnjačke nacionalne manjine
• Smatramo da u dosadašnjem mandatu saborska zastupnica nije ni u najmanjoj mjeri zastupala interese bošnjačke nacionalne manjine posebno kada je u pitanju Operativni plan i program Vlade RH u kojem zatraženi projekti od nacionalnog interesa za Bošnjake u RH nisu spomenuti niti prihvaćeni a za što je isključivo zaslužna nezainteresiranost uvažene zastupnice
• Smatramo da druga po veličini nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj zaslužuje primjereniji i pošteniji pristup i zaštitu svojih manijskih prava od strane gđe. Lekaj-Prljaskaj, posebno ako uzmemo u obzir ogromnu žrtvu koju su Bošnjaci u Hrvatskoj podnijeli sa više od 25 000 sudionika i preko 1000 poginulih hrvatskih branitelja tijekom Domovinskog rata
• S tim u vezi smatramo da daljnji nastavak suradnje sa uvaženom zastupnicom gđom. Lekaj-Prljaskaj nije moguć uz ovakvu nezainteresiranost u obavljanju časne dužnosti zastupnika u Hrvatskome saboru te dok svoj način rada ne izmjeni pozivamo na bojkotiranje njenog djelovanja kao saborske zastupnice bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
• Pozivamo sve bošnjačke organizacije u Republici Hrvatskoj da neupućivanjem poziva za sudjelovanjem na događanjima u organizaciji bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj iskažemo svoj protest i nezadovoljstvo njenim angažmanom u zastupanju Bošnjaka u Republici Hrvatskoj.

Zagreb, 21. prosinca 2018.

Predsjednik Koordinacije županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
Harun Omerbašić
                                                             

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba