Susret bošnjačke omladine iz Republike Hrvatske

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u sklopu programa rada organizira Susret bošnjačke omladine iz Republike Hrvatske koji će se održati

12. ožujka  2016. godine s početkom u 12:00 sati u Islamskom centru Zagreb, Prilaz Safvet – bega Bašagića 1.

U okviru programa održat će se predavanje o važnosti nacionalnog identiteta i imena Bošnjak, asimilaciji i integraciji nacionalnih manjina u RH.

Nakon radnog dijela predviđeno je druženje u prostorijama Omladinskog kluba muslimana Zagreb.

Petar Glušica