UVJETI ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRIMARNE PRAVNE POMOĆI

Molbu odnosno zahtjev za BESPLATNU PRIMARNU PRAVNU POMOĆ predati u Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Trnjanska cesta 35, isključivo u pisanom obliku.
Uz molbu je potrebno priložiti:
  • potvrdu o prebivalištu u Zagrebu izdanu od MUP-a RH, PU Zagreb
  • presliku dokumenta iz kojeg se može iščitati da se tražitelj BESPLATNE PRIMARNE PRAVNE POMOĆI nacionalno izjašnjava kao BOŠNJAK (“Uvjerenje o upisu u popis birača” izdano u Gradskom uredu za opću upravu, Grad Zagreb, koje se izdaje na zahtjev stranke u svrhu besplatnog pravnog savjeta kod Vijeća BNMGZ; ili “Izvod iz matične knjige rođenih” ili “Izvod iz matične knjige vjenčanih”)

admin