Financijski plan i Program rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2024. godinu

Financijski plan i Program rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2024. godinu

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 19. Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba donijelo je 

Financijski plan Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2024. godinu

Program rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2024. godinu

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba