III. sastanak Odbora za pripremu projekta „ DANI BIJELE TRAKE U ZAGREBU“

Poštovani,

III. sastanak Odbora za pripremu projekta „ DANI BIJELE TRAKE U ZAGREBU“ održat će se u utorak, 22.04.2014.godine u 18:00 sati u prostorijama Vijeća bošnjačke nacionale manjine Grada Zagreba, Trnjanska cesta 35.

Srdačni pozdravi,

mr.sc.Kemal B.Bukvić                                                               Aldijana Bešić

predsjednik Vijeća BNM GZ                                                     voditelj projekta

Petar Glušica