IX. Konvoj mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja za Srebrenicu

Zagreb, 11.03.2015.godine, 18:00

IX. Konvoj mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja za Srebrenicu

„ DA SE NIKAD NE ZABORAVI „

U prostorijama Vijeća BNM GZ održan je prvi radni sastanak za organizaciju IX. Konvoja mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja za Srebrenicu. Istome je prisustvovalo iznimno malo pozvanih (pozvano 25 vijećnika i desetak vanjskih suradnika )?! Nekolicina se ispričala ranije preuzetim obvezama ili radnim obvezama, ali svejedno je za zapitati se: odakle odjednom tako slab interes za sudjelovanjem u organizaciji Konvoja??

Sastanku su prisustvovali: tajnica vijeća Sebina Sejkić, voditelj projekta Ekrem Bečirović, Kemal Bukvić, te kao vanjski suradnici Zijad Kazić i Emir Grbić.

Naravno, sastanak je počeo pričom o oduzimanju gradonačelniku Milanu Bandiću titule „Počasnog građanina Srebrenice“. Za sve je to bilo veliko iznenađenje koje je došlo, kako bi narod rekao, iznebuha. Nije bila očekivana, a niti je najavljivana. Bila je to volja načelnika općine Srebrenica Ćamila Durakovića koji je to pokušao prošle godine, ali je većina općinskih vijećnika bila protiv njegovog prijedloga. Da li se zbog toga gospodin Duraković prošle godine nije pojavio u Potočarima prilikom dolaska Konvoja, teško je znati?! Međutim, treba spomenuti da je svih prošlih godina bio redovan, dočekivao konvoje i razgovarao s predstavnicima vijeća.

 

Dakako, razgovaralo se, prije nego se prešlo na službeniji dio, i o najavi Velike Britanije, SAD i Nizozemske da će uputiti rezoluciju Savjetu bezbjednosti UN da 11. jul/srpanj bude proglašen “međunarodnim danom spomena na žrtve genocida“. Naravno, Srbi s jedne strane tvrde da nije bilo genocida, a predstavnici bošnjačkog naroda tvrde da je jedna takva rezolucija neophodna, te da je nedvosmisleno utvrđeno da je u Srebrenici počinjen genocid. Zagovornici dosad najoštrije rezolucije o Srebrenici zatražili su da se osigura veća suradnja u svijetu kako bi se preventivno upozorili na genocide i druge ozbiljnije međunarodne zločine. Pored toga, na adrese država članica je upućen poziv da države koje još nisu ratificirale ili pristale na Konvenciju o prevenciji i kažnjavanju zločina genocida to pitanje prioritetno razmotre. Istovremeno, predlagači rezolucije oštro osuđuju negiranje genocida u Srebrenici.

Ove godine, podsjetio je Kemal. 11.jula/srpanj bit će obilježena 20.godišnjica stradanja 8372 Bošnjaka, staraca, mladića i djece koji su za samo nekoliko dana ubijeni da bi poslije njihova tijela bagerima prenošena iz primarnih u sekundarne grobnice….O genocidu je Irski umjetnik Anthony Haughey snimio je film „Neriješeno“ (UNresolved) koji govori o najvećem genocidu u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Haughey je boravio u Bosni u periodu od 1998. do 2002. godine istražujući materijale za svoj film, a sam naslov filma je po njegovim riječima igra riječi koja ukazuje na nedovoljnu ulogu UN-a u Srebrenici i nakon usvajanja rezolucije 819 koja je proglašava sigurnom zonom. Sve lokacije kao i svjedočenja svjedoka i žrtava su autentične. Kako je kazao Haughey, tvrdnje koje su izrečene pod zakletvom u Haškom sudu bile su jasan dokaz da su ubijanja bila sistematska i da su Srbi morali znati i znaju gdje su masovne grobnice. Haughey je u filmu preispitao i ulogu nizozemskih snaga UN-a jer su zidovi zgrada u kojima su boravili puni pornografskih i rasističkih grafita. S druge strane, za preživjele u paklu Srebrenice koji danas tu žive, nezamislivo je da u gradu viđaju, sreću se s njima, ljude koji su ubijali Bošnjake. Iako je povratkom u Srebrenicu 2010.godine zatekao drugačiju sliku grada, dosta je bilo obnovljenih zgrada, izgrađena je džamija, obnovljeni pravoslavna crkva i katolička kapela, umjetnik je šetajući poljem kukuruza saznao da je tu bilo zakopano 200 tijela Bošnjaka….                                                                                                    Za Bošnjake, to je veliki problem jer na cijelom ovom području žele sačuvati sjećanje na ono što se dogodilo. Za njih je to sveto tlo. Dok Srbi samo žele krenuti dalje. To je mjesto gdje se povijest piše na različite načine. Postoje dvije, tri verzije: bošnjačka, srpska i hrvatska, u jednoj od svojih izjava naglašava ovaj Irac.

U radnom dijelu sastanka, ponovo se razgovaralo o terminu Konvoja…čak se nazvalo Asima koji je voditelj projekta Dani Šefika Pezerovića, ali nije pristao na promjenu već ranije dogovorenih termina. Zijo je predložio da se razmisli o terminu, septembar, kad prođu školski raspusti i kada su svi mladi u Zagrebu? Na kraju je dogovoreno da ćemo ove godine ispoštivati termin 15. i 16. maja/svibnja.

Ideja o pisanju eseja o Srebrenici je godinama prisutna, ali nikada do kraja odrađena. Ekrem je predložio da ove godine stručni tim sačinjavaju: prof.Remzija, Sena, prof.Azra i Senad, da se obiđe određen broj gimnazija i s ravnateljima/profesorima Hrvatskog jezika dogovori da učenici pišu eseje na teme: 8372 nisu došli, Pitao tako jednom jednog vrli pitac neki, Kad i kosti zaborave čije su bile, hoće li početi ispočetka, Za svaki zavičaj isto važi: čim negdje odeš, on te traži. I ma gdje da si, on će znati na koji način da te vrati, Kad bi zidovi znali pričati, Kad je bio mjesec srpanj, Vukovar-Srebrenica-Darfur-Ruanda…kuda ideš svijete moj, Smrtno srebreničko ljeto1995. Esej treba sadržavati 5-7 kartica (kartica: 1800 znakova, font 12, prored 1,5). Rad treba donijeti na adresu Vijeće BNM GZ s naznakom „Za natječaj“. Komisija će pročitati sve prispjele radove i odabrati tri najuspjelija te ih novčano nagraditi:               Prva nagrada 1000 KN, Druga nagrada 500 KN i Treća nagrada 500 KN. Najuspjeliji radovi bit će pročitani u Srebrenici na završnoj večeri manifestacije „ Dani Srebrenice“, a svi prispjeli radovi bit će skupljeni i objavljeni u jednoj brošuri „ Da se nikad ne zaboravi Srebrenica „

Emir je predložio, zapravo inzistirao, da se u Srebrenici upriliči susret mladih koji će kao putnici doputovati s mladima Srebrenice. Naravno, svi smo jednoglasno prihvatili Svake hvale vrijedan prijedlog. Kemal je napomenuo da smo to svih prošlih godina radili, da smo se dogovorno susretali i razgovarali s majkama i ženama Srebrenice, mladima, predstavnicima IZ, načelnikom Općine te da svake godine dovedemo iz Tuzle fra. Antunovića koji održi misu za sve katolike i druge zainteresirane, te razgovorom približi događanja jučer i danas u Srebrenici i cijelom Podrinju. Zamolit ćemo, pismeno Asocijaciju studenata da budu na raspolaganju za razgovor i druženje 16.05. te udrugu EMMAUS čije je sjedište u Potočarima kao i sve druge u čemu će nam najviše pomoći Azir, jedan od mladih koji se nakon završetka studija vratio u Srebrenicu da živi i radi.                                                                                       Tokom sastanka razgovaralo se o nastavku akcije „Srebrenički cvijet“, suradnji s NK GUBER, Džanijem od koga ćemo tražiti dresove kao donaciju, kao i Nazimom za kopačke, Junuz će vjerovatno i ove godine donirati lunch pakete, a Medresa spavanje i doručak. Vijeće osigurava prijevoz i ručak u Srebrenici…..Sastanak je završen u 19:45.

Kemal B.Bukvić

Petar Glušica