Izmjene Programa rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2023. godinu

Izmjene Programa rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2023. godinu

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 19. Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba donijelo je izmjene PROGRAMA RADA  2023. godinu

Izmjene i dopune Programa rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2023.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba