Minority SafePack – Milijun potpisa za raznolikost u Europi

Minority SafePack – Milijun potpisa za raznolikost u Europi

Federalna unija europskih nacionalnosti – FUEN pokrenula je Europsku građansku inicijativu Minority SafePack – Milijun potpisa za raznolikost u Europi s ciljem poboljšanja položaja nacionalnih manjina kroz usvajanje novih zakona i normi Europske unije.
Prikupljanjem određenog broja potpisa želi se potaknuti Europsku komisiju na izradu prijedloga paketa zakona koji bi poboljšao očuvanje nacionalnih i jezičnih manjina te jačanje kulturne i jezične raznolikosti u EU.
Potporu ovoj inicijativi u Hrvatskoj dali su Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora.

Rok za prikupljanje potpisa je 3. travnja 2018. godine.

Inicijativu možete podržati potpisom putem web stranice: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/

admin