Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

29. veljače/februara i 1. ožujka/marta 1992. godine u Bosni i Hercegovini je održan referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine od SFRJ. Većina Bosanaca i Hercegovaca izjasnila se tada da su za demokratsku i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana. Prema statističkim podacima, na referendum je izašlo 64,31% građana s pravom glasa, a za nezavisnost Bosne i Hercegovine glasalo je 99,44%.
Zemlje članice Europske zajednice su 6. travnja/aprila 1992. godine, a dan kasnije i Sjedinjene Američke Države priznale Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu i suverenu državu.

28. veljače/februara 1995. godine Skupština Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu donijela je odluku kojom je 1. mart proglašen Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u suradnji sa Bošnjačkom nacionalnom zajednicom za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine  organizira izložbu fotografija “BOSNOM HODIM” autora Envera Palalića koja će se održati u srijedu, 01. ožujka/marta 2023. u 19:00 sati u dvorani Bošnjačke nacionalne zajednice, Ilica 54, Zagreb.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba