Pravna pomoć – izvještaj 2010.

U 2010. godini Komisija je zaprimila 10 molbi različite problematike:
– uzdržavanje i skrb nad djecom nakon brakorazvodne parnice
– omalovažavanje i vrijeđanje na nacionalnoj osnovi
– pravo na novčanu naknadu zbog povrede na radu
– spajanje obitelji
– vrijeđanje na osnovi nacionalnosti i vjeroispovijesti
– zahtjev za pravnu pomoć za dobivanje domovnice odnosno državljanstva Republike Hrvatske
– pravni savjet u vezi napada psa i njegovog vlasnika na oštećenu stranku
– nevraćanje diplome o završenoj srednjoj školi od strane bivšeg poslodavca
– diskriminacija nad djecom  na nacionalnoj i vjerskoj osnovi u osnovnoj školi u Jastrebarskom
– pitanja za dobivanje državljanstva Republike Hrvatske, zdravstvenog osiguranja te pitanja iz radnog prava.

Od tih 10 zaprimljenih molbi:
– 2 (dvije) su riješene putem odvjetnika s kojim Vijeće BNMGZ ima Ugovor o pružanju primarne pravne pomoći
– 2 (dvije) su riješene putem elektronske pošte odnosno upućivanjem stranaka na kompetentne institucije:
1. državljanin Bosne i Hercegovine savjetovan da se obrati za pravnu pomoć Veleposlanstvu Bosne i Hercegovine u Zagrebu
2. stranka iz Jastrebarskog upućena da se obrati za pravnu pomoć Uredu pravobraniteljice za djecu i Uredu Pučkog pravobranitelja RH
– 1 (jedna) molba je odbijena
– 4 (četiri) molbe su nevažeće jer stranke nisu priložile potvrdu da se nacionalno izjašnjavaju BOŠNJAK.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba predstavlja i zastupa Bošnjakinje i Bošnjake Grada Zagreba te svi projekti koje Vijeće BNMGZ provodi financirani su od Grada Zagreba za tu populaciju odnosno bošnjačku nacionalnu manjinu, koja je prijavljena na području PU Zagreb.

Za potrebe pružanja BESPLATNE PRIMARNE PRAVNE POMOĆI u 2010. godini Vijeću BNMGZ odobrena su financijska sredstva  u iznosu od 5.000,00 kuna.
Od tih novaca plaćene je odvjetniku s kojim Vijeće BNMGZ ima Ugovor o pružanju primarne pravne pomoći:
– rješavanje 2 (dviju) molbi zaprimljenih u 2009. godini, a riješenih u 2010. godini u iznosu od 1.230,00 kuna
– rješavanje 2 (dviju) molbi zaprimljenih u 2010. godini u iznosu od 1.230,00 kuna
– pisanje Prigovora na ovrhu za potrebe Vijeća BNMGZ 1.230,00 kuna
Sveukupno u 2010. godini za pružanje primarne pravne pomoći je potrošeno 3.690,00 kuna

Hilmo Hairlić – nositelj projekta BESPLATNA PRIMARNA PRAVNA POMOĆ

Petar Glušica