PROCEDURE poslovanja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Na temelju članka 19. Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09), au vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 95/19) predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba donosi 

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura dostavljana sklopljenih ugovora

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba