U Bosni i Hercegovini novih 15 nacionalnih spomenika

 

U Sarajevu je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila je novih 15 nacionalnih spomenika.
Nacionalnim spomenikom BiH proglašeni su: Park narodnih heroja s kosturnicom, općina Bileća, Spomenik Petru Kočiću u Banja Luci, Povijesni spomenik Sokolski dom u Banja Luci, arheološki lokalitet – višeslojno prapovijesno naselje na Visu, općina Derventa, historijska područja nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, te Gradac, općina Hadžići, prirodna graditeljska cjelina drvena džamija u selu Priluk, općina Živinice, povijesni spomenik Kozića kuća u Jaseniku, općina Konjic te graditeljska cjelina Stari grad Ostrožac, općina Cazin.
Takođe su na listu uvršteni: povijesne građevine Zgrada stare željezničke stanice, općina Sanski Most; Filijalni hram Sv. apostola Petra i Pavla u Grbavcima, općina Gradiška; kuća poznata kao Trnkina kula u Argudu, općina Konjic; povijesni spomenik Hram svetog proroka Ilije u Gradačcu; grupa građevina – sedam kuća u selu srednjovjekovnih rudara i kovača Vranci, općina Kreševo te graditeljska cjelina Radničko naselje Majdan, općina Vareš.
Komisija je podržala i postavljanje skulpture papi Ivanu Pavlu II na prostor predložen idejnim rješenjem – trg ispred Katedrale koja je nacionalni spomenik BiH, stim da je Amra Hadžimuhamedović, predsjedavajuća Komisije, istakla da se na spomeniku ne smiju vršiti intervencije na arhitekturi objekta Katedrale. Projektno rješenje koje uključuje izradu visokog postamenta, zbog čega će se u narednom periodu održati sastanak s predstavnicima HKD “Napredak” koji je i inicijator projekta podizanja spomenika.
Komisije je dopustila izmještanje 39 stećaka nekropole stećaka Mramorje u Donjim Čevljanovićima u općini Ilijaš na novu lokaciju – zaštićeno područje Bijambara radi zaštite i sprječavanja od daljeg propadanja. Nadzor nad provođenjem radova izvršio je Zavod za zaštitu spomenika FBiH, uz prethodno izrađen Elaborat o izmještanju stećaka koji je stručno pripremio Zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa KS-a.
„Lokacija stećaka u Donjim Čevljanovićima nije bila izvorna, jer su 1968. godine prilikom gradnje puta Sarajevo-Olovo-Tuzla oni dislocirani bez prethodnih arheoloških radova. Premještanjem, postali su dostupni svim posjetiteljima prirodne zaštićene zone Bijambare ali na taj način i zaštićeni“ naglasila je gđa.Hadžimuhamedović.
Širi prostor oko arheološki višeslojno prapovijesnog naselja na Visu, općina Derventa, nadležne institucije će oćistiti od mina da bi moglo početi istraživanje i zaštita tog lokaliteta proglašenog nacionalnim spomenikom.
Prekogranični projek u koji je uključeno 12 partnera iz sedam država jadranskog područja, u okviru međunarodne saradnje Ex.Po Aus, Komisija je takođe razmatrala. Pojedine članove Komisije zanimali su rezultati projekta započetog u septembru prošle godine, a čija je vrijednost viša od tri miliona i 300.000 eura. Važno je napomenuti da Projekt treba biti realiziran za 36 mjeseci!
Projektom je predviđena rekonstrukcija četiri mlinica u Mostaru i Stocu te detaljno snimanje dijelova riječnih korita Bregave, Bune i Radoblje radi utvrđivanja stanja sistema navodnjavanja i načina korištenja vodene snage rijeke.
“Također je predviđeno i opsežno preliminarno snimanje objekata i cjelina vernakularne, odnosno male narodne arhitekture, na području Čapljine, Mostara, Stoca, Ljubuškog i Trebinja”, kazala je ona. U toku je snimanje dijelova riječnih korita, restauracija dviju mlinica u Mostaru je u završnoj fazi, dok je restauracija mlinica u Stocu planirana je za proljeće i ljeto 2015.godine

mr.sc.Kemal mr.sc.Kemal B.Bukvić

 

Petar Glušica