U Torontu održana akademija povodom devetog januara dana početka genocida nad Bošnjacima

U Torontu održana akademija povodom devetog januara dana početka genocida nad Bošnjacima

U organizaciji Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Instituta za istraživanje genocida, a pod pokroviteljstvom svih bošnjačkih organizacija u Kanadi u velikoj sali Bošnjačke islamske zajednice „Gazi Husrev Beg Toronto“ održana je Akademija povodom devetog januara – Dana početka genocida nad Bošnjacima.
Akademiji su prisustvovali članovi Upravnog odbora Instituta za istraživanje genocida, Kanada, Upravnog odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, imami bošnjačkih džemata u Kanadi, i mnogobrojni Bošnjaci i Bošnjakinje širom Kanade. SLIKE

Akademiju je vodila mlada i vrijedna Bošnjakinja Merima Vila. U kratkom uvodnom tekstu na otvaranju Akademije Merima je između ostalog kazala:
„Dragi Bošnjaci i Bošnjakinje, samozvana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je 9. januara 1992. usvojila „Deklaraciju o proglašenju Srpske Republike Bosne i Hercegovine“, prije nego je Skupština Republike Bosne i Hercegovine, 25. januara, donijela Odluku da se održi referendum o nezavisnosti. Velikosrpska paradržava je prvi „ustav“ dobila 28. februara 1992., prije nego što je 63 % bosanskohercegovačkih građana izglasalo nezavisnosti i suverenitet Republike Bosne i Hercegovine. Na samozvanoj Skupštini Srpske Republike Bosne i Hercegovine, održanoj 12. maja, Ratko Mladić je ustvrdio da „stvaranje Srpske Republike znači genocid“, a Bosna i Hercegovina je u Ujedinjene nacije primljena 22. maja 1992. godine. Iz ovoga se vidi da stvaranje Republike Srpske nije bilo reakcija, već je bilo agresija na zakonski poredak i na živote Bošnjaka i Hrvata čija je krivica bila što nisu rođeni kao Srbi“.
Poslije se prisutnima obratio imam Adnan ef. Balihodžić. U svome govori Adnan ef. je posebno naglasio citat Emira Suljagića, predsjednika Koalicije 1. Mart koji je između ostalog naglasio u svome tekstu da je najbolji odgovor na negiranje genocida i proslavu dana takozvane Republike Srpske masovni izlazak ja izbore u Bosni i Hercegovine ove godine, posebno izlazak na izbore u Republici Srpskoj.
Uslijedio je prikazivanje filma po izboru vrijednog Midhata Čehajića, inaće tehničkog koordinatora Akademije. Film je pokazao svu brutalnost največeg zločina poslije holokausta u Evropi, zločina agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima. Gledajući film mnogi prisutni su zaplakali.
Poslije filma prisutnima se obratio profesor Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada koji je u svome govoru koji je često prekidan aplauzima između ostalog naglasio:
„Sramno je i dokaz aparthejda da se u eri demokratije, zaštite ljudskih prava i sloboda, u središtu ujedinjene Evrope, poslije velikog ne poslije holokausta, više od dvadeset godina poslije največeg zločina u Evropi poslije Drugog svijetskog rata, agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima, i dalje obilježava dan genocidne Republike Srpske i njena pravoslavna krsna slava – Sveti Stefan. Nas Bošnjake deveti januar podsjeća na užas bosanskog genocida i destrukciju Republike Bosne i Hercegovine. Žrtve ne mogu zaboraviti agresiju i genocid i poručuju da tvorevina nastala agresijom i genocidom mora nestati jer bošnjačkom narodu uskračuje pravo na postojanje.
U temelje genocidne tvorevine dejtonske Republike Srpske su ugrađeni najmonstruozniji zločini koje čovjek i civilizacija jedva može umu dokućiti, više od 200.000 ubijenih Bošnjaka, više od 50.000 mućenih i ubijenih u više od 500 koncentracionih logora smrti, više od 30.000 silovanih Bošnjakinja, više od milion na silu istjeranih Bošnjaka sa svoje zemlje, više stotina namjerno uništenih kulturnih, duhovnih i ekonomskih dobara.
Danas entitet Republika Srpska sa svojim vodstvom, nastavlja ideju Velike Srbije, ideju zločinaca kojima se sudi za agresiju i genocid. Danas je ta genocidn tvorevima mjesto najstrašnijeg aparthejda u Evropi u kome se potpuno oduzimaju i nasilno krše osnovna ljudska prava i slobode prije svega Bošnjaka.
Taj privremeno okupirani dio Bosne i Hercegovine ima početnu konstrukcionu grešku. Napravljen je agresijom i genocidom. Dok politički establišment entiteta Republike Srpske negira bošnjački narod, njegovu historiju, kulturu, tradiciju, jezik, suverenitet, cjelovitost i teritorijalni integritet, te državnost Bosne i Hercegovine, Bošnjaci moraju otvoriti proces razgradnje te genocidne tvorevine, koji može poćeti primjenom nepotpune presude Internacionalnog suda pravde po kojoj su institucije genocidnog entiteta, vojska i policija, počinile genocid. Ta presuda omogucava Bošnjacima da postepeno ukidaju entitet Republika Srpska jer je ista osuđena za genocid. Po toj presudi Srbija je takodjer osuđena za gencod, ali ne po glavnoj tački kao počinitelj, nego samo za nesprećavanje genocida, dakle kao saradnik koji je mogao sprijećiti, a nije sprijećio genocid. Entitet Republika Srpska je presuđena kao počinitelj. Entitet Republiku Srpsku mogu ukinuti bošnjački poslanici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine tako što će bojkotovati razgradnji države Bosne i Hercegovine. Ta poresuda igra presudnu ulogu, jer niko na svijetu ne može Bošnjacima zamjeiriti, niti ih kažnjavati što će bojkotovati usvajanje zakona kojima se legalizuje dejtonski entitet Republika Srpska, koji je po presudi najvažnijeg suda na svijetu genocidna tvorevina. To je bošnjački i bosanskohercegovački put borbe za istinu i pravdu, jedinstvenu, suverenu, demokratsku državu i otovoreno, slobodno, civilno društvo. Genocidni entitet se može ukinuti u Parlamentarnoj skupštini Bsne i Hercegovine, tako što će Bošnjaci prestati da je legalizuju genocidni entitet.
Bošnjaci neće odustati od svojih prava i sloboda. Bošnjaci neće odustati od borbe protiv negacije genocida i negatora genocida. Bošnjaci neće nikada i nigdje dozvoliti kompromise u vezi genocida. Bošnjaci će čuvati i razvijati pamćenje o genocidu. Bošnjaci će se svim demokratskim sredstvima boriti i izboriti za pravo žrtava genocida na istinu i pravdu i za pravo zločinaca na kaznu. Na kraju Bošnjaci će se izboriti da predstavnici, koje oni izaberu u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine poćnu raditi na ukidanju genocidnog entiteta. U ovoj izbornoj godini bošnjački glas treba ići onima koji se istinski bore za državu Bosnu i Hercegovinu ukidanjem genocidnog entiteta“.
Uslijedilo je obražanje Tajib ef. Pašanbegovića koji je javno pozvao da Bošnjaci širom Sjeverne Amerike i dijaspore podrže kako je kazao četiri organizacije koje su do sada najviše uradile na planu bošnjačkog nacionalnog razvoja: Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Institut za istraživanje genocida, Kanada, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Kolacija 1. Mart, što su prisutni pozdravili aplauzom.
Na kraju je voditeljka Merima Vila pročitala Deklaraciju američkih i kanadskih Bošnjaka o proglašenju devetog januara Danom sjećanja na početak genocida u Bosni i Hercegovini koju su predložili: Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Institut za istraživanje genocida, Kanada i Bosansko američki institut za istraživanje genocida i edukaciju. U šest tačaka Deklaracije se navodi da je srpski velikodržavni, nacionalistički projekt još stvarnost. ”Devetog januara 1992. godine izvršena je ustavno-pravna agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Tog dana samozvana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila je deklaraciju o proglašenju “Srpske Republike Bosne I Hercegovine”. Taj čin bio je početak otvorene političke agresije na Bosnu iHercegovinu od strane bosanskih Srba kao produžene ruke velikosrpskog srbijanskog režima. Uslijedila je potom oružana agresija, genocid, kulturocid, urbicid, ekocid, etnocid, elitocid nad Bosnom i Hercegovinom i Bošnjacima. Formirani su koncentracioni logori smrti za mućenja, silovanja i ubistva. Izvršeno je nasilno protjerivanje Bošnjaka, te uništen veliki broj duhovnih i kulturnih bošnjačkih dobara”, navodi se, uz ostalo, u Deklaraciji, te dodaje da je 9. januara ”počelo je stvaranje genocidne tvorevine na tlu međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine”.Sobziromnabrojne činjenicekojejepotvrdioiHaškitribunal i MeđunarodnisudpravdedasusenateritorijiBosneiHercegovine, odnosnoSrebrenicedesilibrojnizločiniigenocid, prihvaćenajeinicijativaInstitutazaistraživanjegenocidaizKanadedasesvakegodine 9. januarusvimgradovimauSjevernojAmerici, gdjepostojebošnjačkeorganizacijeizajednice, organizirajuprigodneakademijenakojima ćegovoritiogenociduuBosniiHercegovini.
”StimuvezipozivamosvabošnjačkaibosanskohercegovačkaudruženjauSjevernojAmericidaseuključeuoveaktivnosti. PozivamosvepatriotskeorganizacijeucijelojdijasporiiBiHdaprihvateovuinicijativu. Istinajenašenajjačeoružje, aistinajedajenaBiHizvršenaagresija, anadBošnjacimapočinjengenocid, dasugapočinileinstitucijeentitetaRepublikeSrpske, kojajeosnovanadevetogjanuaraikojatajdatumizvaničnoobilježavakaosvojdan”, navedenojeuDeklaraciji. Deklaracija je usvojena aklamacijom.
Na samom kraju Akademije profesor Emir Ramić je odgovarao na mnogobrojna pitanja prisutnih.
Posebnu vrijednost Akademije predstavlja za ovu priliku specijalno aranžirana velika sala Bošnjačke islamske zajednice „Gazi Husrev Beg“ Toronto. Vrijedni Bo[njaci Ismeta i Mirsad Smajić su u geografskom obliku Bosne i Hercegovine simbolično napravili nišane ispred kojih su bili nazivi svih gradova u Bosni i Hercegovini u kojima je bio genocid.
Osnovna poruka sa Akademije povodom devetog januara Dana početka genocida nad Bošnjacima je:
Bosna i Hercegovina se u najtežim godinama spasila od agresije jer je imala dovoljno patriota koji su odbranili njen državni, pravni i politički kontinuitet, suverenitet i teritorijalni integritet. I danas su patrioti spremni braniti Bosnu i Hercegovinu od agresije i genocida koji se vrše drugim sredstvima i metodama. Bošnjački patrioti neće nikada dozvoliti da Bošnjaci budu svedeni na ograđen jednoumni prostor Bosne i Hercegovine, bez svijesti o sebi, bez potrebnog prostora za biološki opstanak, bez bošnjačke historije, kulture, tradicije, duhovnosti, bez bosanskog jezika. U ime istine o zločinima agresije i genocida i pravde za žrtve tih zločina, pozivamo sve Bošnjake u svijetu i sve prijatelje istine o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad njenim građanima, te prijatelje pravde za žrtve tih zločina da deveti januar obilježe kao Dan početka genocida nad Bošnjacima. Pozivamo bošnjačku politiku na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da se stavi u službu istine i pravde, tako što će konačno prihvatiti poziv patriotskih organizacija i učestvovati u obilježavanju devetog januara kao dana početka genocida nad Bošnjacima. Sa bošnjačkog i patriotskog stanovišta deveti januar je početak genocida nad Bošnjacima, i kao takav treba da bude obilježavan u i van Bosne i Hercegovine. To već jednom mora biti jasno bošnjačkom političkom establišmentu. Pozivamo međunarodne faktore da konačno napuste teren bezkorisne neutralnosti i rada za lične koristi i stave se u službu jačanja jedinstvene, demokratske države Bosne i Hercegovine, oslobođene od nepravedno legalizovanih elemenata agresije i genocida. Deveti januar podsjeća sve prijatelje istine i pravde u svijetu na užas bosanskog genocida i destrukciju Republike Bosne i Hercegovine. Žrtve ne mogu zaboraviti agresiju i genocid i poručuju da tvorevina nastala agresijom i genocidom mora nestati jer bošnjačkom narodu uskračuje ljudska prava i slobode.

Petar Glušica