Umro Akademski slikar Mersad Berber

U 72. godini života, 07.listopada 2012. nenadano je umro/preselio se na Ahiret jedan od najpoznatijih svjetskih slikara i grafičara. Poznati umjetnik je preminuo u svom domu u Zagrebu. Medijima je tužnu vijest potvrdila kućna spremačica Berberovih. Cijela obitelj je u šoku i tuzi. Supruga Ada i sinovi Azer i Ensar ne žele, bar za sada, davati nikakve izjave za medije. Dženaza i posljednji ispraćaj dobrom suprugu i ocu, velikom svjetskom umjetniku koji je, gdje god da je bio, nosio komad svoje Bosne sa sobom, biti će u četvrtak 11.listopada u 14,30 sati na gradskom groblju Mirogoj.Jedan od najpoznatijih svjetskih grafičara Mersad Berber, rođen je 01.siječnja 1940.godine u Bosanskom Petrovcu, Bosna i Hercegovina. Slikarstvo je diplomirao u Ljubljani, na Akademiji likovnih umjetnosti (ALU), 1963.godine, Odsjek slikarstva u klasi Maksima Sedeja. Godine 1965. završio je postdiplomski studij za grafiku kod profesora Rike Debenjaka te se počeo sa umjetničkim stvaranjem. Od 1978. Do 1982.godine radio je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Katedra za crtež i grafiku.

Vremenom, Berber ulazi u krug najpoznatijih grafičara, a njegovo djelo je uvršteno u kolekciju Tate Gallery 1984.godine.Nakon velikog niza samostalnih i kolektivnih  izložbi, primio je preko 50 nagrada i priznanja za svoj rad od kojih treba izdvojiti nagrade gradova Banja Luke, i Sarajeva te više nagrada u Zagrebu, Beogradu i Rijeci, te značajne nagrade u Dubrovniku i Trstu, nagrade sarajevskog lista „Oslobođenje“ te nagrada ZAVNOBIH-a 1992.godine.

Medu svjetske važne nagrade nezaobilazno treba izdvojiti one u Sao Paolu, Alessandriji, Firenzi, Tokiju, New Delhiju (Velika premija Lalit Kala Academy, 1978. kao i I. nagradu World Book Fair, 1980. godine), Monte Carlu (Nagrada ICOM-a, 1978. godine), Madridu, Leipzigu, Varni, Krakowu (Trijenale 1997. godine).

Berberove grafike su izvedene u kombiniranoj tehnici offset-litografije i serigrafije. Svaki je grafički primjerak, ovog istaknutog umjetnika, dorađen zlatnim listićima, vlastoručno potpisan, ovjeren autorovim suhim pečatom i opremljen posebno dizajniranim te pozlaćenim okvirom. Uz svaku se grafiku izdaje i certifikat. Svaki certifikat uključuje reprodukciju predstavljenog motiva kao i deskripciju istog motiva, čime se misli na tehniku rada, dimenzija i naziv djela.

Giclee je tehnika reprodukcije pomoću računala pri kojoj se slika i topografija dobivaju iz digitalnog zapisa, a za tisak se koristi poseban ink-jet štampač u koji ide tinta, akrilik ili uljana boja. Ovaj tip tiska daje veću razinu točnosti i bogatstva boja od bilo koje druge tehnike.

Od 2007.godine član je Ruske akademije umjetnosti.

Život je proveo radeći u Sarajevu, Zagrebu i Dubrovniku, iako će mnogi reči da je Berber zapravo stanovnik cijelog Svijeta!

Kemal B.Bukvić

Iva