Dopunska i dodatna nastava iz matematike, fizike i engleskog jezika za osnovnu i srednju školu

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u okviru svog Programa rada za 2016. godinu organizira dopunsku i dodatnu nastavu radi lakšeg svladavanja nastavnog programa iz matematike, fizike i engleskog jezika za osnovnu i srednju školu te pripreme za upis u srednje škole, polaganje ispita državne mature i upis na fakultet.

Nastava se održava prema potrebi i dogovoru s voditeljem projekta Mirzom Mešićem.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se javite u ured Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Trnjanska cesta 35, Zagreb, tel. 01 631 41 09 i e-mail: vbnmgz@vbnmgz.hr ili voditelju projekta na broj 099 4184 727.

Petar Glušica