Financijski plan i Program rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2022. godinu

Financijski plan i Program rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2022. godinu

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 19. Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba donijelo je 

Financijski plan za 2022. Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

i

Program rada za 2022. Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba