Odluka o izmjenama Financijskog plana za 2021. godinu

Odluka o izmjenama Financijskog plana za 2021. godinu

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 19. Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba je donijelo ODLUKU O IZMJENAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. godinu.

Odluka o izmjenama Financijskog plana Vijeća BNMGZ za 2021. godinu

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba