Izvješće o radu 2010.

I ove godine kao i ostalih VBNMGZ ostvarilo je zavidne rezultate u svom radu. Kroz realizaciju planiranih projekata bilo je određenih poteškoća, ponajviše zbog redukcije i smanjenja sredstava koja su bila planirana u 2009. godini, a za narednu 2010. godinu . Aktivnosti vijeća odvijale su se kroz rad Odbora (izvješća su na webu), Predsjedništva i samoga Vijeća. Vijeće je održalo 4 sjednice, od toga je 19. sjednica održana u četiri dijela, a 22. u tri dijela, što govori da se Vijeće bavilo ponekada i samo sobom i internim pitanjima, a ponajviše aktualnom problematikom. Predsjedništvo je održalo 4 sjednice i želim istaći da su sjednice bile veoma konstruktivne i efikasne.

Realizacija programa rada u 2010. godini

Program rada Vijeća za 2010. godinu realiziran je kroz 20 planiranih projekata. I ove godine usvojen je vrlo ambiciozan Program rada sa velikim brojem projekata. Od ukupno planiranih projekata u potpunosti je realizirano 15, a 5 projekata nismo uspjeli provesti i realizirati kako zbog objektivnih tako i subjektivnih razloga (Okrugli stol “Srebrenica 1995 – 2010” – obilježavnje 15 god. Srebreničkog genocida, Okrugli stol “Mediji i nacionalne manjine”, Seminar – Zaštita manjinskih prava u nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu, Dopunsko obrazovanje djece iz kulture i historije naroda Bosne i Hercegovine i Izložba narodnih nošnji). Također, nismo realizirali projekte koje je trebalo provesti zajedno sa Koordinacijom bošnjačke nacionalne manjine u  RH. Moramo konstatirati da na nivou RH nije bilo nikakvih aktivnosti u radu koordinacije bošnjačke nacionalne manjine u RH. Nije održan niti jedan sastanak.

Program rada Vijeća realiziran je kroz sljedeće aktivnosti:

 

 1. 1. Informiranje

Imajući u vidu da je informiranje jedna od važnih funkcija rada vijeća, naše aktivnosti na tom planu usmjeravali smo putem raznih medija s težištem na moderan i općeprihvaćen način komunikacije –  Web stranica. Odbor za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju koji je zadužen za ovaj projekt, uspio je  web stranicu podići kvalitativno i kvantitativno, tako da je posjećenost ove stranice znatno povećana, a i sadržaj i informativnost su na višem nivou. Uočeni su i propusti, jer Odbor nije dobivao izvješća o realiziranim aktivnostima od voditelja projekta na vrijeme i mnoge naše aktivnosti nisu zabilježene i prezentirane javnosti na Web-u. Nažalost, organiziramo aktivnosti, odnosno realiziramo neki projekt kontinuirano te je onda teško napisati kratko izvješće dostaviti ga Odboru i plasirati na Web stranicu. Mnogo projekata je realizirano, a da nemamo nikakav trag o njima. Predviđen je i redizajn WEB stranice, te je isti urađen. Također, baza podataka privrednika i firmi čiji su vlasnici Bošnjaci nije još urađena, a ista se planira kao podprojekt projekta web stranice. Uskoro ističe mandat vijeća a pred nama je još ostalo nezavršenih aktivnosti koje se trebaju što prije realizirati.

Također, prilikom realizacije određenih projekata dobili smo određeni prostor u sredstvima javnog priopćavanja, kao što je TV, Radio i Tisak u RH i BiH. Međutim, sa žaljenjem moramo istaknuti da još uvijek nismo zadovoljni sa zastupjenošću u  časopisima koje izdaju naše bošnjačke asocijacije u RH: Journal, Behar, Bošnjačka pismohrana, Bošnjački glas. Jedino nam se uvijek odazivao i rado pratio naše aktivnosti Sabah Info.

Moramo se više angažirati na promoviranju Vijeća i njegovih projekata na lokalnim i državnim medijima u RH. Realizirane su emisije o pripremi stanovništva za popis u 2011. godini, kao i uspješna promocija  na TV i u tisku, određenih projekata.

Projekt – Anketa o socijalnom i kulturnom položaju Muslimana/Bošnjaka u gradu Zagrebu je projekt od općeg značaja za Bošnjake kako u gradu Zagrebu, tako i u cijeloj RH. U ovoj godini u potpunosti je realiziran ovaj projekt. U projektu je sudjelovalo oko 60 anketara i treba istaknuti da su isti obavili izvrsno svoj posao. Ispunjeno je u cijelosti 2969 anketa odnosno anketirano je toliko obitelji u sklopu kojih je anketirano još 9443 člana obitelji. Važno je napomenuti da je uz anketu preimenovanje iz Musliman u Bošnjak izvršilo 3013 anketiranih sudionika. To nam je ponajveći uspjeh u ovom mandatu vijeća. Ovom prilikom želim pohvaliti i istaknuti voditelja projekta Irhada Meheljiće koji je vrlo kvalitetno i uzorito obavio ovaj posao na zadovoljstvo svih nas. Tiskalo se 500 brošura „Bošnjaci u Zagrebu“ u kojima su izneseni podaci iz ankete za 13 pitanja, a sve u cilju Popisa stanovništva koji je planiran u 2011. godini.

 

 1. 2. Osvrt na realizaciju ostalih projekata vijeća u 2010. godini

Radi očuvanja bošnjačkog nacionalnog i kulturnog identiteta Vijeće  je sa nekoliko projekata nastojalo predstaviti se u matičnoj domovini, RH i sredini u kojoj funkcionira. Također, važne su aktivnost Vijeća i vijećnika po pitanju edukacije vijećnika, kao i okruglih stolova koji su realizirani u ovoj godini.

 1. Obilježen je Ramazanski i Kurban bajram sa prigodnim programom za djecu i podjelom oko 300 paketića.(Organizacija: Benjamin Terzić – voditelj projekta)
 2. Sjećanje na  Monte Melettu – 06. lipnja 2010. godine. (Organizacija: Zijad Kazić- voditelj projekta)
 3. Također, važno je napomenuti da je organiziran V Konvoj mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja pod nazivom  „Da se nikad ne zaboravi“, U ovom projektu sudjelovala su Vijeća iz RH kao i Crveni križ. Zaključci dosadašnjih analiza realiziranih konvoja jesu:

a)    Da ubuduće organizaciju Konvoja preuzmu mladi Bošnjaci grada Zagreba te da sadržaj posjete bude prilagođen mladima i

b)    Da se animiraju te da u Konvoju sudjeluje što više mladih drugih nacionalnosti,  da se uključe strukture iz političkog i kulturnog života RH i što veći broj novinara i profesora povijesti i dr.

(Organizacija: Ekrem Bećirović, Kemal Bukvić, Zijad Kazić, Ismet Efendić, Emir Akšamija, Hilmo Hairlić, i drugi sudionici iz drugih asocijacija).

 1. Održana je tribina “Genocid nad bošnjacima ´41 – ´42 – ´43/ Holokaust nad Jevrejima i genocid nad Bošnjacima (Organizator: Jasna Šehović-voditelj projekta)
 2. Projekt koji je važan za Bošnjake u gradu Zagrebu, a vezan je za pružanje pravne pomoći pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine, dobro je osmišljen i u 2010. godini pruženo je 10  pravnih pomoći, dvije su riješene putem odvjetnika a ostali su upućeni na rješavanje svojih problema. Ovaj projekt nastavlja svoj rad u 2011. godini. (Organizacija: Hilmo Hairlić – voditelj projekta)
 3. Obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine / Dani bh filma u Zagrebu je projekt koji je postao brend Vijeća kao i Konvoj za Srebrenicu. Ovaj projekt je i ove godine uspješno realiziran i mora se istaći da uz ovaj projekt je Vijeće dobilo dva puta financijsku podršku od Kantona Sarajevo. Ovom prilikom ističem voditelja projekta Ismeta Efendića kao i Naidu Šehović koji su se nesebično zalagali za realizaciju istog. Također važno je napomenuti veliki doprinos Đele Hađiselimovića koji je selektirao prikazane filmove.
 4. Projekt film „Bošnjaci u Hrvatskoj“ koji je već duže vrijeme planiran da se snimi. Isti se privodi kraju. Predviđen je da se emitira neposredno pred Popis stanovništva 2011. godine, još je u fazi izrade i još nije u mogućnosti da se prikazuje.

Projekti koji nisu realizirani:

Pored velikog broja uspješno realiziranih projekata nažalost vijeće nije uspjelo realizirati sljedeće projekte:

Okrugli stolSrebrenica 1995 – 2010″ – obilježavnje 15 god. Srebreničkog genocida, Okrugli stolMediji i nacionalne manjine“, Seminar – Zaštita manjinskih prava u nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu, Dopunsko obrazovanje djece iz kulture i historije naroda Bosne i Hercegovine i Izložba narodnih nošnji. Razlozi nerealizacije planiranih projekata mogu se potražiti u nedostatku financijskih sredstava, složenosti organiziranja ovakvih projekata, a dijelom i subjektivnim i objektivnim propustima članova vijeća i Vijeća u cjelini.

Na osnovu realiziranih projekata može se zaključiti da po pitanju suradnje sa matičnom državom ima još dosta prostora kao i potrebe za jednom temeljitijom pripremom realizacije projekata. Moram istaknuti da nažalost ima i projekta koji nisu završeni, odnosno nisu objavljeni ni u jednom bošnjačkom glasilu. To su dva okrugla stola „Bošnjaci i bošnjaštvo u 21. stoljeću“,i „Sevdah i sevdalinka“, koji su realizirani u 2008 i 2009. godini. Vijeće je u više navrata donosilo odluku da se ova dva okrugla stola objave, međutim ni do dan danas nisu objavljeni. Odgovornost za neobjavljivanje je na nositelju projekta.

Poučeni iskustvom iz prethodnih godina o utrošku više nego što je planirano sredstava za realizaciju projekta u 2010. godini Predsjedništvo i predsjednici Odbora za financije i programske aktivnosti razmatrali su financijski i organizacijski plan utroška sredstava za određeni projekt te su odobravali njegovu realizaciju, što se pokazalo vrlo korisnim i praktičnim. I u buduće realizaciju projekta moraju pratiti Odbor za financijsko poslovanje i Odbor za program i djelatnosti.

 1. 3. Prisutnost vijećnika sjednicama vijeća u 2010. Godini

IME I PREZIME

Prisutnost sjednicama/kašnjenje/odlazak ranije

Ukupno izostajanje/min

Prisutnost

Dolazak/min

Odlazak/min

EDIB AHMATAŠEVIĆ

4

10

10

FUAD AHMETSPAHIĆ

7

35

245

280

EMIR AKŠAMIJA

8

10

10

SAMIR AVDAGIĆ

4

65

65

EKREM BEĆIROVIĆ

9

10

10

JASMINA BERBEROVIĆ

8

50

50

ELVIRA TOKIĆ BEŠIROVIĆ

1

KEMAL BUKVIĆ

10

105

60

165

EDINA SEJKIĆ ČAUŠEVIĆ

10

40

40

ISMET EFENDIĆ

9

65

65

HILMO HAIRLIĆ

9

5

45

50

AMELA HANDANOVIĆ

9

5

170

175

ZIJAD KAZIĆ

9

5

5

ALMA KULENOVIĆ

5

SENA KULENOVIĆ

10

IRHAD MEHELJIĆ

6

5

60

65

MUJAGA MEHIĆ

9

30

30

SENAD NANIĆ

7

30

35

65

SEBINA SEJKIĆ

10

ALMA SREBRENIKOVIĆ

4

220

220

MIRZA ŠABIĆ

5

JASNA ŠEHOVIĆ

3

NAIDA ŠEHOVIĆ

9

10

10

BENJAMIN TERZIĆ

4

MUHIDIN ALIČEHAJIĆ

1

 • Ukupno trajanje sjednica bilo je 21 h i 40 min =1280 min
 1. 4. Koordinacija vijeća

Sa koordinacijom Vijeća Bošnjačkih nacionalnih manjina ne možemo biti zadovoljni, kako iz objektivnih tako i iz subjektivnih razloga. Prisutan je problem registracije koordinacije, što otežava njezin rad. Nažalost, ovdje se radi o tipičnom neradu rukovodstva koordinacije. Međutim, smatram da ova Koordinacija ima prostora za rad na državnoj razini i da je potrebno pokrenuti njeno djelovanje, kako bi se pokrenula određena pitanja na nivou države. Putem ove Koordinacije moguće je uspješnije djelovati na strukture državne vlasti. Po izmjenama Zakona o pravima nacionalnih manjina Koordinacija na svim nivoima postaje pravni subjekt i moći će zakonski djelovati u RH.

Koordinacija nacionalnih manjina grada Zagreba , također nije registrirana, ali djeluje kao cjelina prema gradu Zagrebu i ostvaruje značajan utjecaj na strukture vlasti u gradu te zastupa interese svih nacionalnih manjina. Vijeće je sudjelovalo u manifestaciji „Dana nacionalnih manjina u gradu Zagrebu“, koja je održana na Cvjetnom Trgu i na kojoj su sudjelovala KUDruštva  i prezentirana su jela nacionalnih manjina. Ispred Vijeća BNMGZ nastupile su „Arabeske“

Također je važno istaknuti suradnju sa Vijećem BNM  Zagrebačke županije kao i Vijećem BNM grada Velika Gorica, kao i ostalim vijećima u RH, koja su se uključila u realizaciju IV Konvoja mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja „Da se nikad ne zaboravi“.

 

 1. 3. Suradnja sa bošnjačkim asocijacijama u gradu Zagrebu i Poglavarstvom Grada Zagreba.

Suradnja sa bošnjačkim asocijacijama u gradu Zagrebu provodila se putem zajedničkih projekata koji su realizirani kroz Program rada VBNMGZ u 2010. godini. Istaknuti su projekti u kojima je bilo zajedničkog sudjelovanjA. Smatram da ova suradnja može biti puno bolja i produktivnija u pogledu unaprjeđenjA položaja Bošnjaka u gradu Zagrebu. Imajući u vidu činjenicu da su Vijećnici kandidirani od strane naših asocijacija i da je to polazna baza za dalje političko djelovanje Vijeća u cjelosti. Nažalost, moram konstatirati da se sve svodilo na to da Vijeće materijalno podrži određene ideje pojedinih asocijacija. I nažalost, ta suradnja je najčešće bila jednosmjerna. Ne možemo se pohvaliti i reći da je obostrana suradnja bila na potrebnom nivou u 2010. godini. Suradnja je na istom, ili i gorem nivou u odnosu na 2009.godinu.

Potrebno je istaknuti da je potrebna veća suradnja sa mladim Bošnjacima grada Zagreba, ona je do sada bila u pripremi i realizaciji IV Konvoja mladih dok u drugim projektima nije bilo angažmana mladih.

Suradnja sa Islamskom zajednicom RH je na potrebnom nivou i nema poteškoća prilikom podrške naših zahtjeva u realizaciji određenih projekata. Što se tiče suradnje sa Ambasadom BiH ona bi mogla biti puno bolja i trebala bi biti usmjerena ka zajedničkim projektima, međutim naišli smo na razumijevanje ambasadora i atašea za kulturu u onoj mjeri koliko su oni bili u mogućnosti.

Suradnja sa gradonačenikom i njegovim kabinetom i Službom za promicanje ljudskih prava i odnosa sa nacionalnim manjinama, vjerskim zajednicama i razvoj ljudskog društva je na vrlo visokoj razini i možemo biti u potpunosti zadovoljni.

Mi očekujemo jednu drugačiju suradnju te da od asocijacija dobijemo podršku sudjelovanja u realizaciji projekata koji se odnose na poboljšanje sveukupnog položaja Bošnjaka u Gradu Zagrebu. Smatram potrebnim da u 2011. godini naša suradnja bude usmjerena ka prioritetima Bošnjaka  ovoga grada, a to je priprema za popis stanovništva u 2011. godini, izbori za Vijeće BNMGZ, bolja informiranost, zastupljenost u predstavničkim tijelima lokalne i državne samouprave i sl.

 

U Zagrebu: 24.03.2011. godine                                              Predsjednik VBNMGZ:

Mr.sc. Ekrem Bećirović

Petar Glušica