Izvješće o radu 2012.

Nalazimo se na početku druge godine trećeg mandata vijeća koji nam povjeriše naši biraći, Bošnjaci Grada Zagreba, na Izborima održanim 01.07.2011.godine. Vaš odabir predsjednika i zamjenice predsjednika na Konstitirajućoj sjednici, a zatim i članova predsjedništva i članova stalnih radnih tijela/odbora vijeća rezultatima ostvarenim tokom prve godine mandata, pokazao se ispravnim. Naravno, nemoguće je zaobići sve ono što je taj vremenski period u konačnici moglo okvalificirati prilagođavajućim  zbog velikog broja novih vijećnika, kao i nastojanju predsjedništva vijeća da za kvalitetne prijedloge dobije i korektne odgovore vijećnika. Sva nepredviđena razvlačenja oko formiranja odbora, prijedloga Plana rada i pratečeg financijskog nacrta, rezultirala su raspravama vijećnika, ali često bez konkretnih prijedloga?! Pojavni oblici razvlaćenja donošenja odluka su me iznenađivali i donekle zabrinjavali, ali vjerovao sam da ćemo na vrijeme koje je bilo pred nama gledati s više optimizma. I pored rasprava koje sam očekivao, jer je svaki vijećnik imao pravo da iznese svoje mišljenje, vjerovao sam u ozbiljnost svakog ponaosob i u očuvanje stabilnosti vijeća. Relativno redoviti dolasci vijećnika na sjednice vijeća, naroćito mlađih, bili su mi garant dobrog, kvalitetnog i konkretnog rada vijeća u godini koja je bila pred nama! Naravno, počesto smo imali različita mišljenja/poglede na određene projekte, ali sam bio ubijeđen da je sve to u cilju što boljih sveukupnih rezultata vijeća koje ćemo sumirati na kraju 2012.godine! U ostalom, dobro je da mišljenja nisu ista, da se nad vijeće ne bi nadvilo jednoumlje. To je najbolja garancija zadovoljstva svih vijećnika nakon sumiranja rezultata jednogodišnjeg rada i otvaranja rasprave za pripremu projekata koji će sačinjavati Program rada vijeća za 2013.godinu!

Moram na samom početku izvještaja konstatirati da je vijeće proteklu godinu dana iskoristilo da se isprofilira kao jedno od najaktivnijih, ako ne i najaktivnije, od svih vijeća u Gradu Zagrebu, računajući i rad predstavnika osam nacionalnih manjina!

Tokom proteklog vremena Predsjedništvo vijeća je održalo 15 sjednica na kojima se razgovaralo i razmjenjivala su se mišljenja oko svakodnevne problematike te detaljno pripremao dnevni rad za predstojeće sjednice vijeća.

Vijeće je održalo 18 sjednica od kojih je Konstituirajuća održana 2X; 5.sjednica održana u tri nastavka, a 9.sjednica ima 6 nastavaka/jedan je odgođen zbog vremenskih uvjeta  stim da će imati još jedan kada ćemo, osobno vjerujem, uskladiti mišljenja i donijeti Program rada vijeća za 2013.godinu. Nastavke pojedinih sjednica, nazvao bih jednim konstruktivnim radom i nužnom edukacijom vijećnika, te na određen način upoznavanjem vijećnika i gradnjom boljih međuljudskih odnosa koji su nužni pri kvalitetnom funkcioniranju grupe od 25 ljudi od kojih se većina do izbora nije niti poznavala, a kamo li sudjelovala u bilo kakvim zajedničkim društvenim aktivnostima!

Dakle, ciljevi vijeća su bili protkani kroz Prigram rada kojim smo željeli postići rezultate na obrazovnom, kulturnom, socijalnom i političkom planu, te utjecati na medijsku sliku o bošnjačkoj nacionalnoj manjini.O istom smo nakon prijedloga Predsjedništva i Odbora za Plan i program rada detaljno raspravili i zajedno usvojili. Nismo se uvijek slagali međusobno, ali odluke ma kako one važne bile nismo donosili aklamacijom što je bila jedna kvaliteta u radu vijeća. Želio sam, trudio se, da budem predsjednik koji će prednjaćiti u radu, koji će međusobno povezivati vijećnike, kao i vijećnike sa samim vijećem i programom koji smo si stavili u zadatak da ćemo realizirati. Moja osobna ambicija je bio, prije svega, kvalitetan – korektan – konkretan rad vijećnika i vijeća u cjelini. Zalagao sam se za samokritiku i kritiku. Dakako, ponekad je pala i neka, rekao bih nepromišljeno izrečena, ružna riječ iako osobno vjerujem bez nekakve loše namjere u konačnici jer su neke od sjednica bile malo oštrije, nismo se na prvu razumjeli ili je u pitanju nešto što meni nije bilo poznato?! Vjerujem i dalje, da su to bile naše slabe točke u tim i takvim momentima. Ali smo svaki put sa takvih sjednica izlazili zreliji i sa jačom željom da sve dogovoreno, sve svojom voljom preuzete obaveze, ipak u konačnici realiziramo. Nije među nama bilo nikakvih izrazitih favorita, ali niti autsajdera. Radili smo dosta timski. Ponekad su ti timovi bili složeni od 2 – 3 vijećnika, ali češće i više. Većina vijećnika je nekakvim svojim stilom, idejom i prijedlogom obogatio određeni zadatak, tako da sam ja danas, na kraju prve godine zajedničkog rada, zadovoljan angažmanom jednog dijela vijećnika. Moram naglasiti da su često u prvom planu bili oni najmlađi i oni koji su se po prvi put susreli sa jednim ovakvim načinom djelovanja. Međutim, siguran sam da ćemo u godini koja je pred nama imati podršku i vijećnika koji su malo zakazali, ali znamo da mogu znatno više! Radovalo me da smo se prema sredstvima koja smo dobijali od GZ ponašali kao dobri domaćini! Radili smo po svojoj savjesti. Napominjem da će Odbor za financije ubuduće biti znatno prisutniji prilikom realizacije svih projekata. Nakon 6 mjeseci rada ćemo napraviti naš interni rebalans, provjeriti sami sebe dokle smo stigli i koji projekti zapinju. Molim sve vijećnike, već danas, da vode računa o provedbi programa rada vijeća i da budu na dispoziciji voditeljima svih projekata! Istovremeno tražim da se ubuduće znatno više bavimo radom pojedinih od šest odbora vijeća, projektima i korektnim trošenjem predviđenih sredstava. Radimo još više timski jer je timski rad preduvjet kvalitetnog uspjeha!

Moram istaći činjenicu da niti u jednom momentu nismo bili statisti ili nijemo promatrali događaje. Trudili smo se i kvalitetno odradili prvu godinu mandata, iako smo svjesni da možemo bolje već u narednoj! Najbolje kako smo znali i umjeli radili smo na očuvanju našeg zajedništva, očuvanju bošnjačkog korpusa, a dobar primjer je aktivnost na formiranju Zagrebačke koordinacije. Vjerujem da smo u konaćnici disali za vijeće, za kvalitetnu i korektnu i konkretnu realizaciju svih zadataka koji su proizlazili iz Plana i programa rada vijeća. O svemu je vijeće uvijek donosilo odluke iako imamo Predsjedništvo koje može operativnije da riješi pojedine stvari/probleme. Takav nači rada je više demokratski i vijećnici su više odgovorni! Ipak, vijećnici se trebaju više angažirati, preuzimati svoj dio odgovornosti/u skladu sa Statutom, koje sigurno nije samo dolaženje na sjednice vijeća. Nužno je da se više zauzimamo za socijalnu pravdu i brigu, za sve one bošnjake koji imaju problema sa boravkom i domovnicama, priznavanjem braniteljskog statusa, zapošljavanja naročito mladih i poštivanjem niza drugih problema koje nam često prave administrativni radnici pojedinih ministarstava! Dosta prostora treba posvetiti edukaciji samih vijećnika, a na tome možemo raditi bez trošenja novčanih sredstava. Naravno uz puni angažman struke. Ljubav prema našem narodu, matičnoj domovini BiH i domovini HR treba objediniti i provoditi je ustrajno iz uvjerenja!

Za Program rada vijeća za 2012.godinu vijećnici su prijavili 24 projekta što je skoro dva projekta mjesečno računajući cijelu kalendarsku godinu. U cijelosti smo odradili 17 projekata što je 1,41 projekta mjesečno računajući i ljetni period/godišnji odmori. Dakle više od jednog projekta mjesečno! Jedan od tih projekata Koordinacija NM GZ po Statutu će se financirati od GZ. Pet projekata smo odradili djelomićno, a dva iz objektivnih razloga, nije bio gotov popis stanovništva, smo prebacili na 2013.godinu. Jedan dio projekata radimo godinama, to su dobri i općeprihvaćeni projekti, i sa njima nastavljamo i tokom 2013.godine:

–         Web stranica vijeća

–         Primarna pravna pomoć bošnjacima GZ

–         Konvoj mladih bošnjaka i njihovih prijatelja za Srebrenicu „Da se nikad ne zaboravi“

–         Dani Bosanskohercegovačkog filma/ obilježavanje Dana državnosti BiH

–         Sječanje na Monte Melettu/ Sječanje na bošnjačke šehide

–         Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

–         Obilježavanje Kurban bajrama

–         Koordinacija Vijeća i Predstavnika bošnjaka u RH

–         Bošnjaci Grada Zagreba na putu razumnih promjena / jedna vrst savjetovanja Bošnjaka GZ o urađenom tokom 2012.godine i kako dalje? Po mogućnosti u bar nekim projektima zajedno?

Imali smo jedan broj novih projekata koje su više nego dobro osmislili, pripremili i u suradnji s iskusnijima proveli novi vijećnici:

–         Dani Šefika Pezerovića

–         Međunarodni omladinski turnir u nogometu

–         Ultramaraton Vukovar – Srebrenica

–         Nastavni program Bosanskog jezika i kulture – model „c“ za obrazovanje učenika pripadnika bošnjačke NM u osnovnim i srednjim školama u RH

–         Darivanje novorođene bošnjačke djece

–         Vodić kroz bošnjačke asocijacije

–         Obilježavanje Hidžretske nove godine

–         Promocija knjige „ Prekinuto djetinjstvo Srebrenice „

–         Bošnjačke tiskovine

Vrijedno je pomenuti da neki od navedenih projekata u svom startu postaju tradicionalni/višegodišnji, ulaze u one koji se pamte i koje ćemo provoditi dok bude vijeća, ali i poslije!

Neke nove, planirano višegodišnje projekte, od kapitalnog značaja za bošnjačku zajednicu,  djelomično smo uradili i očekivali nastavak 2013.godine:

–         Leksikon bošnjaka u RH

–         Mjuzikl za djecu „ Kulin ban nadaleko znan „

Dva projekta: „ Bošnjaštvo i Muslimani u GZ „/tribine i „ Hrvatsko – bosanske lingvistićke veze „/okrugli sto, iz objektivnih razloga nismo niti započeli. Ipak, vjerujem da ćemo prvi, obzirom da smo dobili rezultate popisa stanovništva i da će biti gotova naša knjiga moći u cjelosti odraditi u drugoj polovini 2013.godine. Sredstva oba projekta su prenamijenjena.

Naravno, aktivni smo u Koordinaciji NM GZ gdje nas zastupa predsjednik vijeća, u Koordinaciji Vijeća i Predstavnika Bošnjaka RH gdje je predsjednik naš vijećnik Berberović, te u Koordinaciji bošnjačkih asocijacija, saborskog zastupnika, vijeća i IZ koja je u osnivanju, a u kojoj nas zastupa predsjednik vijeća. Moram istaći da nedostaje suradnja s OKM-om i nepostojanje MDD Merhamet koje bi sigurno u suradnji s ostalima imalo itekako puno posla! Nadati se da će tokom 2013.godine profunkcionirati Zagrebačka koordinacija tako da ćemo svi biti zadovoljniji, kao i Koordinacija na razini RH jer bi i u tom slučaju neke projekte mogli zajedničkim snagama odrađivati!?

Dakle, od ukupno prijavljena 24 projekta, odradili smo 23 projekta uzevši u obzir naprijed navedene napomene što je ili bi trebalo biti za svaku pohvalu! Obaveza vijećnika je da sudjeluje u realizaciji projekata, radu stalnih tijela/odbora vijeća ili neki od vijećnika misle da je dovoljno samo neredovito dolaziti na sjednice vijeća i nakon letimićno pročitanih izvještaja iznositi svoja mišljenja često ne pokušavajući da se stave u poziciju onih vijećnika koji se trude da sudjeluju u realizaciji Programa vijeća. Naravno, moguće su pogreške u radu, ali obićno samo njih i vidimo, a rijetko se ko sjeti da progovori pozitivno o realiziranom projektu/ima!?

Dakle, u realizaciji 17 projekata sudjelovalo je uglavnom 9 vijećnika? Statut, čl.12 stavak „c“ kaže: „Vijećnik će sudjelovati u izvršavanju ciljeva vijeća i doprinositi ostvarivanju njegovih djelatnosti“! Molim sve vijećnike koji su prijavili projekte za 2013.godinu da prijave i timove vijećnika sa kojima su razgovarali i od kojih su dobili suglasnost da će sudjelovati u realizaciji projekta. Njihova obaveza će biti da popune obrazac koji je pripremilo predsjedništvo, a kojim svaki vijećnik potvrđuje svoju suglasnost! Takođe molim/tražim da svaki voditelj projekta, kao i svi vijećnici, preispituje/ju sve troškove projekata koji predlažu osobno ili u ime grupe vijećnika. Više ne bismo trebali ulaziti u trošak, prekoračenje dozvoljenog, bez opravdanog razloga. To vrijedi za sve vijećnike uključujući i predsjednika vijeća. Nema nikakvog bespotrebnog luksuza obzirom na situaciju u kojoj se nalazi Grad i država od kojih dobivamo sredstva za Program rada. Treba birati jednostavna i jeftinija financijska i svaka druga rješenja i naravno iznalaziti mogućnost doniranja. Samo na taj način investiramo u kvalitetu projekta i otvaramo mogućnost realizacije projekata koji nisu u prvi mah prihvaćeni od vijeća. Birajmo najnižu, a dovoljno kvalitetnu, ponudu. To je jedino način na koji vijeće uspješno djeluje bez ikakvih dodatnih primjedbi odbora za financije, našeg računovodstva ili gradskih službi.

Što se tiče mene osobno, slobodno mogu reči da sam sudjelovao u realizaciji svih projekata koje je vijeće provelo. U Koordinaciji NM GZ sudjelujem aktivno na svim sastancima i svim drugim aktivnostima, a sudjelovao sam i u izradi Programa rada iste. Isto tako sam sudjelovao u pripremi i osnivanju te na svim sjednicama Koordinacije Vijeća i Predstavnika bošnjaka RH, kao i na svim dosad održanim sastancima u vezi osnivanja Zagrebačke koordinacije! Bio sam prisutan na svakoj sjednici Gradske skupštine a zadnja je održana 20.prosinca 2012.godine. Bio sam na svakoj sjednici Predsjedništva vijeća, a bilo ih je 15, te 18 sjednica vijeća. Na svim sjednicama tri odbora vijeća, na 90% svih događanja koje su priređivale naše asocijacije, kao i vijeća i predstavnici, odnosno asocijacije drugih NM. Vjerujete da za sve to treba i volje i vremena, ali sve u želji da naše vijeće, odnosno bošnjačka zajednica budu zastupljeni. Ne bih se referirao po svakom od projekata ponaosob jer o njima postoje narativni i financijski izvještaji koji su bili prezentirani vijećnicima od strane voditelja istih i koje je vijeće usvojilo! Jedino mogu reči da sam više očekivao od odbora  vijeća jer tu postoji/ima dosta prostora i svi odbori bi u buduće trebali biti znatno aktivniji. Naravno, tri odbora: za Program, Financije i Informiranje su za pohvaliti. Na narednim sjednicama pojedinih odbora, koje ću osobno sazvati, pokušat ćemo se dogovoriti kako u 2013.godini bolje i konkretnije. Uvjerenja sam da rad vijeća treba da poćiva ne samo na Programu nego i na aktivnostima pojedinih odbora! Očekujem podršku od svih vijećnika!

Suradnja vijeća i drugih bošnjačkih asocijacija može i treba biti još kvalitetnija! Odrađujmo, što bi moglo biti vrlo interesantno, s drugim NM neke od projekata! Svi, pa i EU, će na to pozitivno gledati i bit ćemo u prilici osigurati sredstva iz EU fondova za takve projekte. Nemojmo čekati da nas drugi pozovu, pripremimo kvalitetne projekte i pozovimo mi druge NM. Budimo na čelu tih projekata. Naša kvaliteta i naše zajedništvo moraju biti prepoznati od svih drugih!                                                                                                                           Predložio sam u ime našeg vijeća Koordinaciji NM GZ projekat Gradnja biblioteke/knjižnice NM GZ i on je uvršten u Program rada iste, ali kada će vidjeti svjetlo dana, to je druga priča.

Podsjetit ću sebe i sve vas, da smo našim projektom „ Anketa o kulturnom i socijalnom položaju bošnjaka u RH „ preko naših anketara ušli u veliku većinu Muslimansko/Bošnjačkih kuća i stanova, obitelji, uspjeli podići svijest, a time i broj Bošnjaka u GZ sa 6 204/0,80%  na  8 119/1,03% što će reči da imamo 1925 Bošnjaka više! Moramo nastaviti sa takvim radom, jer smo puno toga naučili, jer smo postali svjesni činjenice da i brojke u društvu igraju! Naročito oko ostvarivanja naših manjinskih prava, ali i materijalno – novčanih!! Tokom 2013.godine trebali bi, na to nas obavezuju rezultati popisa, nastaviti s naprijed navedenim aktivnostima u GZ. Naravno, u tijesnoj i korektnoj suradnji sa svim asocijacijama bošnjaka. Brojka od 31 479 Bošnjaka/0,73% nikako nas ne bi trebala zadovoljavati. Zašto? Zato što sad pored 7 556 Muslimana imamo i 2059 Bosanaca, 337 Jugoslavena, kao i rekao bih stare kategorije:   ne izjašnjavaju se 26 763, nepoznato 8 877 i neraspoređeno 731. Statistika pokazuje da je najveći dio tako izjašnjenih islamske vjeroispovijesti.

Mišljenja sam da u HR živi cca 100 000 Bošnjaka, ali to je jedna druga tema o kojoj čemo ako ne u ovoj, onda do godine puno više razgovarati! Inače, informacije radi, naprijed navedeno je usko vezano s brojem pripadnika NM koji rade u državnoj upravi: 3,92% umjesto 5,5%!? Trend opadanja zaposlenih pripadnika NM u tijelima državne uprave je evidentan! Ako to gledamo po broju radnih mjesta, onda je to možda malo slikovitije: samo 2 070 pripadnika NM od 52 165 sveukupno zaposlenih radi u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade RH!? Dakle to je manje za 0,50% ili 291 radno mjesto. Prema podacima od 31.12.2011.godine samo 70 Bošnjaka je radilo na tim radnim mjestima??  Slična priča je i sa sredstvima namijenjenim za manjinske informativne programe HRT-a : namijenjeno je cca 5 000 000 KN, a potrošeno cca 2 500 000 KN, dakle 50% ali se preostala sredstva ne prenose u narednu godinu nego ih HRT troši po svom nahođenju?!

Predlažem da Statut i Poslovnik u određenom momentu proradimo i doradimo, ili bar neke od njegovih članaka?! Naravno, trebali bi formirati komisiju koja će pripremiti prijedlog o kom bi na vijeću razgovarali i nakon kvalitetne rasprave usvojili konaćno rješenje.

Na jednoj od sljedećih sjednica predložit ću novi sistem/način nagrađivanja vijećnika, sličan načinu koji je vijeće koristilo zadnju godinu svog prvog mandata, koji su svi vijećnici prihvatili i koji se pokazao vrlo funkcionalnim!

Atmosferom na sjednicama vijeća osobno nisam zadovoljan. Mišljenja sam da niko od nas zbog loše atmosfere ne treba da izbjegava dolaske na sjednice, ali niti da oboli. Sami smo krivi, posebno neki, za atmosferu koju sami iskreiramo, svjesno ili nesvjesno. Razmislimo, malo se uozbiljimo, poštujmo više jedni druge i vijeće kao instituciju i odmah će atmosfera tokom sjednica biti kvalitetnija.

Suradnja s Uredom Gradonačelnika GZ te uredima na čijem čelu su gđa.Knorr i g.Zaninović na zavidnoj su razini. Moram pohvaliti i suradnju s TV Jabuka , TV Z1 i TV+ koje NM ustupaju dovoljno prostora i time se korektno poštuje Ustavni zakon o pravima NM. Naravno, i Prizma HTV-a je emisija koja se bavi problemom NM, ali novinari nisu krivi što HTV nedovoljno poštuje Zakon i time direktno nanosi štetu NM. Iskreno se nadam da će novi direktor Goran Radman imati više sluha za NM i uvesti red?! Predložit ću Koordinaciji NM GZ da uputi zahtjev HTV-u, odnosno direktoru Goranu Radmanu, da kupi jednu kameru za potrebe novinara koji na terenu rade s nacionalnim manjinama!

Naravno, svaku pohvali zaslužuje Savjet za NM i njihov predsjednik G.Aleksandar Tolnauer koji je uvijek tamo gdje ga očekujete, sudjeluje u radu mnogih udruga NM, trudi se da izbori što više sredstava/ove godine smanjenje je samo 6% za razliku od mnogih drugih/ primjer Civilno društvo .

Suradnja s Islamskom zajednicom RH je na potrebnom nivou, korektno surađujemo kod realizacije određenih projekata. Suradnja sa OKM-om bi svakako trebala biti kvalitetnija.Imam osječaj da su mladi zanemareni od svih drugih koji im trebaju pružiti ruku podrške, logistički i materijalno ih podržati! Zajedno smo odradili samo jedan projekat tokom 2012.godine?!

Moram se zahvaliti svim članovima Predsjedništva vijeća na njihovoj disciplini,  volji i želji da što aktivnije sudjeluju u radu istog kao i radu vijeća/nikada se nije desilo da nemamo kvorum. Svakako je važno napomenuti da jedan od podpredsjednika, vijećnik Alić, po svom obećanju ne dolazi na sjednice predsjedništva/vijeća tako da predlažem da izaberemo drugog vijećnika na njegovo mjesto!

Od mlađih vijećnika pohvalu za svoj rad s moje strane zaslužuju vijećnici: Sandi Planinčić, Aldijana Bešić, i Melida Bešić. Od onih malo starijih: Asim Hamzić, Prof.Dr.Remzija Hadžiefendić Parić i Mumin Hodžić. Svi zajedno su se dobro snašli u radu vijeća i vjerujem da će tako biti i dalje! Naravno, tu su Sena Kulenović i Mujaga Mehić kojima je ovo treči mandat u vijeću, te Senad Nanić predsjednik naše najstarije asocijacije. Želim da budemo primjer sebi i drugima, prije svega u bošnjačkoj zajednici GZ i RH, a onda i šire!!

Ono što mi smeta i kao vijećniku i kao predsjedniku vijeća jeste kategorizacija drugih, odnosno “ stvaranje grupa“ među nama samima!? Ipak, ovo „stvaranje grupa“ stavljam pod navodnike jer bih najradije da griješim i da vam se svima trebam ispričati za slabu procjenu. Međutim, prečesto čujem jednu od najraširenijih kategorizacija: radi se o „nama“ i „njima“. Ovo je dakle, naše kategorizovanje jer mi izražavamo kako mi shvatamo „njih“, a ne kako oni shvataju sami sebe. Gledajući na ovaj način, opis koji dajemo govori isključivo o nama samima. Kroz opis drugih ili pokušaj da nešto kažemo o drugima, naša vlastita slika dobija formu i sadržaj.

Mr.sc.Kemal BošnjakBukvić

Petar Glušica