Konstituirano Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Splita

Konstituirano Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Splita

13. srpnja 2015. – Konstituirana vijeća nacionalnih manjina
U Splitu su, nakon nedavno provedenih izbora, uspješno održane konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina pod vođenjem Melhiora Simonellija te su vijećnici izabrali čelne ljude koji će vijeća voditi u narednom četverogodišnjem razdoblju.
Pripadnici nacionalnih manjina putem izabranih članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, a sve u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim pravnim propisima koji pobliže reguliraju ovo područje.
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine je za predsjednika izabralo Edina Nurkića, a za zamjenika predsjednika Ibrahima Durakovića.

Petar Glušica