Make-a-step

Grupa mladih iz Bijeljine, Beograda i Zagreba posjetila vijeće zastupajući jednakosti i ljudske slobode.

Make – a –  step

Danas, 14.09. nešto prije 10 sati, vijeće je posjetila Grupa mladih Centra za mirovne studije koji se bave razvijanjem kulture mira i nenasilja, promicanjem ideje ljudskih prava, poticanjem aktivizma mladih te zastupanja ravnopravnosti, jednakosti i ljudskih sloboda

Usklopu projekta Make- a- step na kojem Grupa radi, u posjet im je došla Grupa mladih iz Bijeljine i Beograda, a svi zajedno željeli su  se upoznati s radom i funkcioniranjem Vijeća BNM GZ te problemima s kojima se susrećemo. Više grupa je istovremeno posjetilo vijeća drugih nacionalnih manjina. Na zajedničkoj radionici u kasnim popodnevnim satima govorit će o svemu šta su čuli te o suočavanju s prošlošću, diskriminaciji i položaju manjina.Domaćini, grupa vijećnika, nastojali su odgovoriti na sva postavljena pitanja, otvorena je šira rasprava i iznošena su mišljenja o mnogo ćemu što je zajedničko svim ili većini manjina, kao i većinskom narodu. Mladi su dosta educirani tako da je razgovor tekao bez ikakvih nepoznanica ili nekakvih oštrijih tonova u razlici mišljenja. Posebnu pažnju mladih pobudio je projekat Ultramaraton koji je realiziran prvi puta ove godine i Projekat  Obrazovanje učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i Anketa o socijalnom i kulturnom položaju Bošnjaka/Muslimana u Gradu Zagrebu. Naravno, govorilo se i o drugim projektima, suradnji sa službama Grada Zagreba i Savjetom za nacionalne manjine……        Da li će nastava u sklopu obrazovanja biti u sklopu redovne nastave ili kao dopunska, jesmo li prinuđeni dovoditi nastavni kadar iz matične države ako ga nema ovdje, ko snosi troškove i sl. Nakon pojašnjenja da se radi o Modelu C, ali da postoje i Modeli A i B, da je nastava isključivo dopunska, da nećemo imati problema s odazivom učenika i da troškove, po zakonu, snosi Ministarstvo za znanost, obrazovanje i šport, otklonjene su sve nedoumice. Mišljenje je vijećnika, što su mladi razumjeli, da su Bošnjaci trebali ranije, a ne zadnja nacionalna manjina,  pokrenuti dopunsku nastavu kao vid obrazovanja za djecu Bošnjaka, jer bi vjerovatno danas govorili o obrazovanju po Modelu B ili možda Modelu A!?Naravno, malo je nejasno kako to da Muslimana nema u Ustavu, zar se nije jednostavnije vezati za Ustav iz 1974. i nakon malo šire priče koja je zadirala u sferu povijesti, te nakon dobijenih odgovora, mladi su bili zadovoljni iako, mišljenje je vašeg izvjestitelja, da im neke stvari još nisu baš sasvim jasne. Ta konstatacija baš i ne ćudi obzirom kroz šta su sve prolazili i prolaze Bošnjaci tokom svoje burne povijesti.

Pominjani su i drugi projekti, traženi odgovori na pitanja da li imamo i kakvih problema u široj zajednici, naravno, dotakla se i tema zadnjeg rata/ agresije i svih posljedica koje obično ostaju nakon nesretnih ratnih sukoba….mladi su izrazili želju da sudjeluju u Konvoju mladih i Ultramaratonu….i naravno ostaju otvoreni za svaki vid suradnje, naročito kada se radi o projektima gdje trebaju mladi reči svoje mišljenje ili odraditi određene zadatke!

Nakon završne riječi večine prisutnih, mladi su veselo nastavili prema svojoj drugoj destinaciji!

Hvala im što su se sjetili da u svoj projekat uvrste i rad vijeća i probleme sa kojima se ista susreću u svom radu!

Kemal B. Bukvić

Iva