Novo izdanje HABER-a

Iz tiska je izašao drugi broj “Habera” – glasila džema’ata Maljevac.

Image


Ovaj broj sadrži 28 strana i bogatiji je od prvog broja za 12 strana. U njemu su sadržane informacije o džema’atu Maljevac za protekli period. Oba broja možete pogledati u kategoriji “IZDVOJENO” ili klikom na link
HABER.