O nama

V. saziv Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba 2019. – 2023.

Adresa sjedišta Vijeća:

Trnjanska cesta 35

10000 Zagreb

Hrvatska

Telefon: + 385 1 631 41 09

Fax: + 385 1 631 41 11

E-mail: vbnmgz@vbnmgz.hr

 

Predsjednik Vijeća: Armin Hodžić

Zamjenik predsjednika Vijeća: Sead Blagajčević

Osoba za kontakt: Sebina Sejkić

 

Članovi Vijeća:

Harun Omerbašić

Ekrem Bećirović

Armin Hodžić

Husein Kučuković

Hasan Redžić

Kemal Bukvić

Abid Mešanović

Mumin Hodžić

Adnan Hodžić

Jasmina Čalaković

Ramiz Ibrahimović

Ismet Kurtović

Emir Arslanović

Hana Bešić

Sead Blagajčević

Amira Grozdanić

Samir Halilović

Ešref Čalaković

Amir Golać

Sanel Modronja

Arnela Tabaković

Nihad Bašić

Sandi Djedović

Remzija Hadžić

Selma Pezerović

 

Vijeće predstavlja 8119 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011.

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09).

admin