Izložba grafika

Kulturni centar Ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu poziva na otvorenje izložbe grafika

ADMIR MUJKIĆ
grafički listovi iz mape “Krajišnici-Čuvari”

Kulturni centar Bosne i Hercegovine, Ilica 44, Zagreb

Petak, 14.11.2008. u 18,00