Peticija o 11. Julu

Poštovani Prijatelji,

Želimo da vas upoznamo o trenutnom stanju akcije o usvajanju senatorske rezolucije da se 11. Juli, 2011. u državi Washington proglasi kao dan sjećanja na žrtve 1992-1995. bosanskog genocida (to se na engleskom piše kao Bosnian Genocide Remembrance Day in Washington State).

Do sada imamo finalnu verziju rezolucije i nakon sastanka sa državnom senatoricom Maralyn Chase (Shoreline District) ona je pristala da bude sponzor rezolucije i da je predstavi u državnom senatu na glasanje. Senatorica Chase je inače velika prijateljica bosanskog naroda u državi Washington i nama je čast to što je ona pristala da predlaže našu rezoluciju.

Važno je da mi kao zajednica pokažemo senatorici Chase i drugim senatorima da postoji veliki interes i podrška za ovu rezoluciju. U tom smislu pokrenuta je PETICIJA sa ciljem da se skupi što više potpisa kojim bi se senatorica koristila kao argumentom za usvajanje ove rezolucje…

Petar Glušica