Pilot projekt „Skrb za starije, nemoćne i bolesne Bošnjake u Gradu Zagrebu“

Poštovani,
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba je pokrenulo pilot projekt „Skrb za starije, nemoćne i bolesne Bošnjake u Gradu Zagrebu“ u cilju pružanja pomoći nemoćnim i starim Bošnjacima koji žive u Gradu Zagrebu kako bi se poboljšala kvaliteta življenja i učinio život ugodnijim i lakšim.
Korisnici projekta mogu biti starije i nemoćne osobe koje zbog svojih tjelesnih i psihičkih nesposobnosti nisu u mogućnosti brinuti o sebi, a nemaju bližnjih članova obitelji koji o njima skrbe.
Ovim putem molimo sve one koji imaju potrebe za skrbništvom i pomoći kao i sve druge koji poznaju osobe s navedenim poteškoćama da se jave na adresu:

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba
Trnjanska cesta 35, Zagreb
Tel. 01 631 41 09,      Fax. 01 631 41 11,
e-mail: vbnmgz@vbnmgz.hr,           www.vbnmgz.hr

Petar Glušica