Poziv na izložbu fotografija “SREBRENICA”

BNZH za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju poziva Vas na
samostalnu izložbu fotografija “SREBRENICA”

Image
autor : Edib Palalić

u subotu, 12. lipnja 2010. u 12:00 satina adresi Zagreb, Ilica 54
Uvodna riječ: Morana Paliković-Gruden, Fikret Cacan i Ahmed Salihbegović

IZLOŽBA JE ORGANIZIRANA UZ FINANCIJSKU POTPORU SAVJETA
ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE