Poziv na tribinu “Dr. Sulejman Mašović”

Medžlis Islamske zajednice Zagreb
i
Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju

Imaju čast i zadovoljstvo pozvati Vas na tribinu
“Dr. Sulejman Mašović” s temom:

Ime i biće – Bošnjačka prezimena: socioantroponimijski pristup

Moto tribine na kojoj će se govoriti o porijeklu bošnjačkih prezimena je:

“Svako je prezime priča u koju nam je teško prodrijeti, razmrsiti sve niti, jezične i izvanjezične,
pa da se priča sama rasprede. A kako prodrijeti u tajnu prezimena? I to je posebna priča.”

Predavač: prof.dr.sc. Senadin Lavić s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu

Medijator: Dževad Jogunčić

04. 06. 09. (četvrtak) u 19:30 sati,
ISLAMSKI CENTAR ZAGREB, Gavellina 40

admin