Pozivnica na svečanu maturalnu akademiju Zagrebačke Medrese

Petnaesta generacija maturanata
Zagrebačke medrese “Dr. Ahmed Smajlović”
2006. – 2010.

ima čast pozvati Vas na

Svečanu maturalnu akademiju

koja će se održati u subotu, 22. svibnja 2010. godine / 8. džumadel-uhra 1431.
u Islamskom centru Zagreb, Gavellina 40 u Zagrebu, s početkom u 13,30 sati.

S poštovanjem,
Vaši Maturanti i njihovi profesori

Originalnu pozivnicu možete pogledati na linku:
Pozivnica – svečana maturalna akademija