Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a

Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12 i 4/13) utvrđeno je da pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a imaju:

– umirovljenici čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kn mjesečno, 
– osobe starije od 65 godina života, koje nisu korisnici mirovine, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kn mjesečno, 
– korisnici pomoći za uzdržavanje nesposobni za rad i privređivanje … Sukladno članku 3., stavku 1. Odluke o socijalnoj skrbi, prava socijalne skrbi ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu, kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu. 

Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na Obrascu zahtjeva koji je dostupan u svim pisarnicama Područnih ureda Gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba. 

Popunjenom i potpisanom zahtjevu je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: 

– presliku osobne iskaznice, 
– zadnji odrezak hrvatske mirovine, 
– zadnji odrezak ili potvrda o inozemnoj mirovini (ukoliko je pravo na istu ostvareno temeljem inozemnog staža), 
– potvrda HZMO-a da niste korisnik inozemne mirovine/korisnik hrvatske mirovine,
– potvrda o visini dohotka (Porezna uprava), 
– Nalaz i mišljenje PTV-a, Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na pomoć za uzdržavanje, odrezak od zadnje isplaćene pomoći za uzdržavanje (za korisnike pomoći za uzdržavanje nesposobne za rad i privređivanje)

ZAHTJEVI SE PREDAJU ISKLJUČIVO U PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati, i to na slijedećim lokacijama: 

PU Centar- Ilica 25 
PU Črnomerec- Trg Francuske Republike 15 
PU Dubrava- Dubrava 49 
PU Maksimir- Petrova 116 
PU Medveščak- Draškovićeva 15 
PU Novi Zagreb- Avenija Dubrovnik 12 
PU Pešćenica- Zapoljska 1 
PU Sesvete- Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete 
PU Susedgrad- Sigetje 2 
PU Trešnjevka- Park Stara Trešnjevka 2 
PU Trnje-Ulica grada Vukovara 56 a
Lokacija Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb, Nova Cesta 1

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati, a popis odobrenih zahtjeva bit će dostavljen ZET-u. 

Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel socijalne skrbi na lokaciji Nova cesta 1 ili na tel. 610 18 16 i 610 18 17.

Petar Glušica