PROGRAM RADA VBNMGZ ZA 2007.

 

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02) i članka 20. Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/06), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (dalje u tekstu: Vijeće) na 16. sjednici, 08. veljače 2007., donijelo je

PROGRAM RADA

VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

GRADA ZAGREBA ZA 2007. GODINU

U V O D

Programom rada određuju se programske aktivnosti od posebnog interesa za ostvarivanje prava i dužnosti Vijeća za boljitak svih pripadnika bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba sa slijedećim ciljevima:

  • očuvanje bošnjačkog identiteta, jezika, kulture i običaja u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj;
  • ostvarivanje zakonom definiranih bošnjačkih političkih, manjinskih, ekonomskih, socijalnih, vjerskih i drugih prava;
  • omogućavanje suradnje Bošnjaka u Zagrebu, Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući i matičnu državu Bosnu i Hercegovinu;
  • razvoj međunacionalne i međureligijske tolerancije i upoznavanje drugih sa bošnjačkom poviješću, kulturom i običajima.

Izrada programa za 2007. godinu temelji se na potrebama i interesima bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu. Njih su artikulirali predstavnici bošnjačkih udruga na savjetovanju Uloga Vijeća i Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj održanom 16. prosinac 2006. u Zagrebu.

U izradi programa za 2007. godinu Programska komisija vodila se dosadašnjim djelovanjem Vijeća u skladu sa zakonskim obvezama i mogućnostima vijeća nacionalnih manjina izraženih u Ustavnom zakonu o nacionalnim manjinama.

Na temelju postignutih rezultata tijekom 2006. godine i radnog potencijala Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba Programska komisija podijelila je program u pet aspekta djelovanja:

  • Informiranje
  • Manifestacije i suradnja sa matičnom domovinom
  • Edukacija
  • Projekti od općeg značaja
  • Zajedničke aktivnosti

1.0. INFORMIRANJE

Program informiranja je u funkciji informiranja javnosti o postojanju i djelovanju, problemima, perspektivama i nacionalnom identitetu u najširem smislu, kao i informiranje o svim pitanjima od posebnog značaja za pripadnike bošnjačke nacionalnosti Grada Zagreba.

  1. Web-stranica

Rad na projektu web-stranice nastavlja se i tijekom 2007. godine. Cilj projekta je da u 2007. kontinuiranim objavljivanjem informacija postigne svoju punu afirmaciju i primjenu. Brzom i blagovremenom informacijom i vijestima o djelovanju Vijeća i drugih bošnjačkih asocijacija u Republici Hrvatskoj web-stranica treba stvoriti što širi krug čitatelja u RH. Sve informacije od značaja za pripadnike bošnjačke nacionalne manjine, obavijesti i izvješća o kulturnim događanjima, manifestacijama i dr. moraju se naći na web-stranici. S obzirom da je Vijeće među bošnjačkim asocijacijama jedino tijelo koje ima pristup ovom mediju stranice moraju biti otvorene za informacije iz svih drugih bošnjačkih asocijacija. Web-stranica vremenom treba postati službeno glasilo Vijeća. Dostavljanje izvješća i informacija o radu na programima Vijeća, pripremljenih za objavljivanje na web-stranici mora postati neizostavni dio svakog projekta.

Rok izvršenja: tijekom cijele 2007. g.

Planirana sredstva: 14.000,00

1.2. Izrada i tiskanje informativnog materijala

Tijekom 2006. prikupljen je dio materijala čiji je cilj informiranje o značaju i potrebi preimenovanja ranijeg nacionalnog imena „Musliman“ u „Bošnjak“. Tim stručnjaka sa područja društvenih znanosti izraditi će jasnu i razumljivu knjižicu koja bi objasnila i definirala identitet Bošnjaka, odnosno enciklopedijski odgovorila na pitanje „Tko su Bošnjaci?“.

  Rok izvršenja: do kraja 2007.

  Planirana sredstva: 18.000,00

1.3. Drugi oblici informiranja

Vijeće će osim web-stranice koristiti i sve druge oblike javnog informiranja. Pored suradnje sa časopisima koje izdaju bošnjačke asocijacije u RH („Journal“, „Behar“, „Bošnjačka pismohrana“, „Sabah“) cilj nam je ostvariti što intenzivniju suradnju sa nacionalnim i lokalnim medijima radi informiranja bošnjačke zajednice Zagreba kroz kraće radijske, odnosno televizijske priloge sa dugoročnim ciljem ostvarivanja posebnih emisija. Vijeće će organizirati press-konferencije kao oblik prenošenja informacija o svome radu i stavovima te kroz programe održavati stalne kontakte sa novinarima iz elektronskih i tiskovnih medija koji prate djelatnost nacionalnih manjina kao i dopisnicima bosansko-hercegovačkih medija u Zagrebu.

Rok izvršenja: prema potrebi

Planirana sredstva: 4.750,00

2.0. MANIFESTACIJE I SURADNJA SA MATIČNOM DOMOVINOM

Radi očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja bošnjačkog nacionalnog i kulturnog identiteta Vijeće će nastaviti organizirati manifestacije kojima će se obilježiti vjerski i državni blagdani Bosne i Hercegovine, kao i drugi značajni događaji iz povijesti Bošnjaka i državnosti Bosne i Hercegovine. Kao jedan od važnih aspekata realizacije programa svakako je suradnja sa Bosnom i Hercegovinom.

2.1. Obilježavanje Hidžretske Nove godine

Obilježavanje Hidžretske Nove godine posvećeno je najmlađim Bošnjacima za koje će se organizirati proslava uz prigodni kulturno-umjetnički program i podjelu poklona. Planirano je da se program izvede u suradnji s Vijećima albanske i romske nacionalne manjine.

Rok izvršenja: 19. i 20. siječnja 2007. godine

Planirana sredstva: 4.000,00

2.2. Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Svečanom sjednicom u prostorijama Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba na kojoj će prisustvovati članovi županijskih Vijeća i Predstavnika obilježit će se Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Dan Koordinacije županijskih Vijeća i Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Rok izvršenja: 1. ožujka 2007. godine

Planirana sredstva: 10.000,00

2.3. Obilježavanje dvanaeste obljetnice stradanja

Bošnjaka u Srebrenici

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u suradnji s Ambasadom Bosne i Hercegovine i bošnjačkim asocijacijama u Republici Hrvatskoj obilježit će dvanaestu obljetnicu stradanja Bošnjaka u Srebrenici. U okviru programa obilježavanja predviđena su slijedeća događanja:

    – organiziranje omladinskog konvoja za Srebrenicu pod

    nazivom „Da se nikada ne zaboravi, u suradnji sa Omladinskim klubom muslimana Zagreb i UBBDRH – OGZ

   Rok izvršenja: do kraja 2007.

   Planirana sredstva: 30.000,00

    – izdavanje spomen-knjige koja će sadržavati sve programe obilježavanja Srebrenice 2005-2007.

   Rok izvršenja: do kraja 2007.

   Planirana sredstva: 28.000,00

2.4. Obilježavanje mjeseca Ramazana i

Ramazanskog bajrama

Mjesec Ramazana i proslava ramazanskog bajrama, kao vrijeme okupljanja obitelji i prijatelja, povod su za održavanje niza događanja u suradnji sa Vijećima drugih nacionalnih manjina islamske vjeroispovijesti (Albanci, Romi) koji bi omogućili organiziranje programa namijenjenih različitim uzrastima Bošnjaka.

  • priredba za djecu
  • Bajramski koncert
  • sportska natjecanja za djecu i omladinu
  • proslava Bajrama za omladinu
  • izložba „8372 NISU DOŠLI“ u Islamskom centru Zagreb

Rok izvršenja: rujan i listopad 2007. godine

Planirana sredstva: 20.000,00

2.5. Obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u suradnji s Ambasadom Bosne i Hercegovine organizirati će prigodan program povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine: uz izlaganje o povijesti državnosti Bosne i Hercegovine bit će izveden kulturno-umjetnički program.

  Rok izvršenja 25. studenog 2007. godine

  Planirana sredstva: 15.000,00

2.6. Suradnja sa matičnom domovinom BiH

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba kroz svoje programe ostvaruje suradnju sa matičnom domovinom, Bosnom i Hercegovinom i na taj način stvara vezu i surađuje sa bošnjačkim nacionalnim institucijama koje su od interesa za bošnjačku nacionalnu manjinu Grada Zagreba. Kroz ovaj program želimo uspostaviti i suradnju sa uglednim pojedincima, znanstvenicima i gospodarstvenicima iz Bosne i Hercegovine te sa zainteresiranim institucijama organizirati kulturne susrete, izložbe, promocije knjiga, seminare, predavanja, okrugle stolove i druge aktivnosti. U okviru Suradnje sa matičnom domovinom BiH predložen je također i slijedeći projekt:

  • Vijeće BNMGZ u gostima kantonalnim parlamentima u BiH – razmjena posjeta.

Rok izvršenja: tijekom 2007.

Planirana sredstva: 12.000,00

2.7. Suradnja sa bošnjačkom dijasporom

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u smislu povezivanja i razmjene iskustava nastavit će surađivati sa bošnjačkom dijasporom u svijetu, a posebnu suradnju želimo ostvariti sa bošnjačkim zajednicama u Sloveniji, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori. U okviru Suradnje sa bošnjačkom dijasporom predloženi su također i slijedeći projekti:

  • „Dijaspora dijaspori u gostima“ – razmjena posjete

   bošnjačkim organizacijama u inozemstvu

– IV. Svjetsko prvenstvo dijaspore Bosne i Hercegovine

u malom nogometu

Sudjelovanje nogometaša NK NUR kao predstavnika Bošnjaka Hrvatske na IV Svjetskom prvenstvu BiH dijaspore u malom nogometu prigoda je za susret sa predstavnicima BiH dijaspore iz cijeloga svjeta.

Rok izvršenja: ožujak-travanj 2007.

  Planirana sredstva: 9.000,00

  • U spomen posjeti Monte Melleti

 

Rok izvršenja: prema dogovoru

Planirana sredstva: 5.000,00

2.8. Obilježavanje blagdana Kurban bajrama

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba povodom Kurban Bajrama prirediti će u Islamskom centru u Zagrebu domjenak za visoke uzvanike iz državnih i gradskih institucija. Program izvesti u suradnji sa Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba

Rok izvršenja: 20. prosinac 2007. godine

Planirana sredstva: 10.000,00

3.0. EDUKACIJA

3.1. Predavanja

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba prepoznaje potrebu snažnijeg osvješćivanja Bošnjaka/Muslimana oko pitanja identiteta, imena, kulture i povijesti i u tom smislu namjerava organizirati predavanja eminentnih stručnjaka na temu povijesti Bošnjaka, povijesti državnosti Bosne i Hercegovine i o Bošnjacima u Hrvatskoj, važnost nacionalnog identiteta i nacionalne manjine u Europskoj uniji.

  Rok izvršenja: prema dogovoru sa predavačima

3.2. Seminar

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba organizirati će seminar za članove Vijeća o upoznavanju zakonskih propisa o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i ostvarivanju nacionalnih manjinskih prava.

Rok izvršenja: svibanj 2007. godine

3.3. Okrugli stol/ Savjetovanje

Vijeće prepoznaje potrebu razmjene iskustava kako sa ostalim Vijećima nacionalnih manjina Grada Zagreba tako i unutar same bošnjačke zajednice. Također, Vijeće smatra izuzetno važnim posvetiti se promociji fenomena koji oblikuju bošnjački identitet. U tom smislu predlaže se organizacija okruglih stolova i savjetovanja na teme:

1. „Odnos medija prema nacionalnim manjinama u RH“ – uz popratnu izložbu izdanja nacionalnih manjina – program bi se izvodio u suradnji sa ostalim Vijećima nacionalnih manjina Grada Zagreba.

(U dogovoru sa Koordinacijom nacionalnih manjina Grada Zagreba)

  2. „Položaj i uloga bošnjačkih Vijeća i predstavnika u bošnjačkoj zajednici u RH“ – savjetovanje je zamišljeno kao razmjena iskustava i mišljenja o djelovanju bošnjačkih Vijeća na području RH i suradnji sa drugim bošnjačkim asocijacijama

  3. „Sevdah i sevdalinka“ – razvoj i uloga bosanske gradske

pjesme u životu i kulturi Bošnjaka. Program će se ostvariti u suradnji sa KD „Sevdah“ i KDBH „Preporod“

Rok izvršenja: prema dogovoru s nosiocima okruglog stola

i savjetovanja

Planirana ukupna sredstva: 40.000,00

  3.4. Ljetna kreativna škola za mlade Bošnjake iz RH u BiH

U 2007. godini nastavlja se s organizacijom ljetnog kampa za mlade Bošnjake iz RH u suradnji s jednom od osnovnih škola iz BiH. Cilj projekta je omogućiti mladim Bošnjacima iz RH da tijekom sedam dana boravka u ljetnom kampu kroz druženje pobliže upoznaju kulturu, povijest i prirodne ljepote svoje matične domovine BiH. Program treba osmisliti u suradnji s drugim Vijećima i bošnjačkim asocijacijama na području RH.

Rok izvršenja: srpanj 2007. godine

  Planirana sredstva: 20.000,00

3.5. Mala škola bošnjaštva

U suradnji sa bošnjačkim asocijacijma pokrenuti školu za mlade Bošnjake u dobi od 8-12 godina. Cilj je kroz tjednu nastavu najmlađe pripadnike bošnjačke manjine podučavati bosanski jezik, povijest, književnost, umjetnost i glazba. U sklopu projekta planira se izrada udžbenika. Projekt realizirati u suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.

  Rok izvršenja: tijekom 2007.

  Planirana sredstva: 5.000,00

3.6. KAMENI SPAVAČ/ DERVIŠ I SMRT

Obilježavanje dana izlaska dvije najvažnije knjige bosansko-hercegovačke književnosti "Kameni spavač" Mehmedalije Maka Dizdara i "Derviš i smrt" Meše Selimovića. U suradnji sa KDB „Preporod“, BNZH, SABAH.

Rok izvršenja: 6.11.2007.

Planirana sredstva: 5.000,00

3.7. Osnivanje kreativne radionice pri BNZH

Cilj projekta je zbližavanje i druženje unutar zajednice. Programom se planira rad polaznika na različitim područjima aktivnosti: izrada prigodnih čestitki, izrada nakita, salvetna tehnika, slikanje na staklu, izrada ukrasnih predmeta, vezenje, pletenje, heklanje. Program će se održavati u prostorijama BNZH ili Vijeća u suradnji sa Omladinskim klubom IZ.

  Rok izvršenja: tijekom 2007.

Planirana sredstva: 2.500,00

4.0. PROJEKTI OD OPĆEG ZNAČAJA

4.1. Pravna pomoć pripadnicima bošnjačke manjine u

Zagrebu

Cilj projekta je pružanje pravne pomoći pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine u obliku pravnih savjeta iz domene zaštite ljudskih prava, prava koja se odnose na status građanina RH (državljanstvo, radne dozvole i dr.), prava i slobode vjerskog, kulturnog i nacionalnog izražavanja, radnog prava itd. Pravno savjetovalište djeluje u prostorijama Vijeća BNMGZ , a stranke se primaju jednom tjedno (utorak, 15-17h).

Rok izvršenja: svaki tjedan

Planirana sredstva: 10.000,00

4.2. Susreti i razmjena kulturno-umjetničkih društava u RH

i BiH

„Pokret, riječ i muzika sa stečka“ – susreti bošnjačkih kulturno–umjetničkih društva i grupa u RH – ovaj će se program realizirati u okviru programa obilježavanja mjeseca Ramazana i blagdana Ramazanskog bajrama u suradnji sa Vijećima bošnjačke nacionalne manjine iz drugih županija i gradova RH. (Realizirati u okviru točke 2.2.)

Razmjena kulturno-umjetničkog programa s kulturno-umjetničkim društvima iz BiH

 

Rok izvršenja: tijekom 2007.

  Planirana sredstva: 9.000,00

4.3. Bošnjaci u Hrvatskoj – dokumentarni flim

Projektom se predviđa snimanje dokumentanog filma o životu bošnjačke manjine u Hrvatskoj. Kroz svakodnevnicu dviju bošnjačkih obitelji prikazalo bi se bogato etničko i vjersko nasljeđe bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskoj. Film bi također uključivao sažeti prikaz povijesti bošnjačke manjine i islamske zajednice u Hrvatskoj. Cilj programa je upoznavanje većinskog naroda s bošnjačkom manjinom u Hrvatskoj te razbijanje etničkih predrasuda o Bošnjacima. Projekt bi se trebao provesti u koordinaciji sa svim bošnjačkim asocijacijama i udrugama.

  Rok izvršenja: tijekom 2007., (75 dana snimanja)

  Planirana sredstva: 20.000,00

4.4. Gradnja spomen obilježja Bošnjaku branitelju

Programom se predviđa učešće u izgradnji spomen obilježja Bošnjaku branitelju na zemljištu grada Zagreba uz prostor Islamskog centra. Tijekom Domovinskog rata poginulo je 1100 Bošnjaka od 25 000 koji su učestvovali u obrani RH.

Rok izvršenja: do kraja 2007.

  Napomena: U narednom periodu iznaći mogućnosti učešća i potpore u realizaciji projekta „Izgradanja spomen obilježja Bošnjaku branitelju“

  1. Razvoj i njegovanje sportskih aktivnosti Bošnjaka

Grada Zagreba

– Škola nogometa za mladež

Projekt je od izuzetnog značaja za daljnju opstojnost i kvalitetu Škole nogometa jer su do sada korišteni dislocirani prostori koji su bili u najmu. Izravni korisnici projekta su igrači NK "NUR" i Škola nogometa koja trenutno okuplja oko 120 djece u četiri kategorije: "zagiči", "limači", "mlađi pioniri", "pioniri", "juniori", "seniori" i veterani.

   

  Rok izvršenja: tijekom 2007.

Planirana sredstva: 35.000,00

5.0. ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI

5.1. Suradnja sa Vijećima i Predstavnicima drugih

nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu

Kroz svoje programe i na pitanjima od zajedničkog interesa Vijeće će i tijekom 2007. godine nastaviti suradnju sa Vijećima i Predstavnicima drugih nacionalnih manjina.

Rok izvršenja: tijekom 2007.

Planirana sredstva: 82.812,00

 

 

5.2. Koordinacija Vijeća i Predstavnika bošnjačke

nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

VBNMGZ će intenzivno nastaviti započetu suradnju sa drugim Vijećima i Predstavnicima bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj kroz Koordinaciju Vijeća i Predstavnika na pitanjima od zajedničkog interesa za sve Bošnjake na području RH.

Rok izvršenja: tijekom 2007.

Planirana sredstva: 5.000,00

UKUPNA SREDSTVA: 414.062,00 KN

Napomena:

Dozvoljena je prenamjena sredstava po pojedinim projektima. Odluke o prenamjeni donose se na sjednici Vijeća.

U tijeku godine kroz suradnju s bošnjačkim asocijacijama Grada Zagreba, Koordinacijom nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinacijom županijskih Vijeća i predstavnika Bošnjaka u RH vidjeti mogućnost zajedničke realizacije pojedinih projekata.

Od Savjeta za nacionalne manjine, Ministrarstva kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i ostalih potencijalnih donatora i sponzora zatražiti dodatna sredstva za pojedine projekte.

Zagreb, 08. veljače 2007.

Predsjednik Vijeća BNMGZ

Kemal Bukvić, dipl.politolog

admin