PROGRAM RADA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA za 2018. godinu

Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 19. Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba je donijelo

Program rada za 2018

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba