Protestno pismo o negatoru genocida Michael Parenti

Protestno pismo Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), koji zastupa interese bosnjackih Amerikanaca i Kanađana, Instituta za istraživanje genocida, Kanada (IGK), Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu (ACBH), Bosansko američkog instituta za istraživanje genocida i edukacijskog centra (BAGI), kao i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Univerziteta u Sarajevu i Bošnjačke zajednice kulture Preporod.

Dr. G. Sharat Lin, predsjednik
San Jose Centar za Mir i Pravdu
48s 7th Street
San Jose CA 95112

Preuzeto sa http://www.bosniak.org/bosanski/protestno-pismo-o-negatoru-genocida-michael-parenti/

 

Poštovani Dr. Lin,

U ime preživjelih žrtava genocida koji se dogodio u Bosni i Hercegovini izražavamo zabrinutost sa vašom odlukom o organizovanju predavanju gospodina Michael Parenti-a 31. maja ove godine. [i]. G. Parenti, samozvani ”Balkanski revizionista” i autor knjige “Ubiti naciju: napad na Jugoslaviju”[ii], negira genocid, sistemska i organizovana silovanja, etničko čišćenje i druge oblike zločina protiv čovječnosti i ratne zločine koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini. Također okrivljuje Bošnjake za genocid u Srebrenici. Kao rezultat negiranja genocida u Bosni i Hercegovini, on javno zanemaruje i negira činjenicu da je oko 50.000 Bošnjakinja silovano za tri godine agresije na Bosnu i Hercegovinu kao sastavni dio srpske politike etničkog čišćenja u uništenja bošnjačkog naroda i države Bosne i Hercegovine.[iii] Njegovo negiranje genocida u Bosni i Hercegovini je u suprotnosti sa odlukama oba međunarodna suda u Hagu i više nacionalnih sudova koji potvrđuju zločin agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima, posebno Bošnjacima. Gospodina Parentia podržavaju samo negatori genocida koji rade u službi srpsko-nacionalističke politike.

Svjesni smo važnosti slobode govora. Međutim negiranje činjenica potvrđenih pravosnažnim odlukama međunarodnih i nacionalnih sudova i negiranje genocida je sramno i traumatično za žrtve agresije na Bosnu i Hercegovnu i genocida nad njenim građanima, koji još pate zbog navedenih zločina. U Sjevernoj Americi živi hiljade Bošnjaka, preživjelih žrtava zločina agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima koji su izgubili svoje najmilije.

Gospodin Parenti namjerno vrijeđa preživjele žrtve genocida. Ukoliko on bude prisutan na predavanju 31. maja, prezivljele žrtve genocida će to shvatiti kao vašu podršku Parentiu, negatora zločina agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima.

Kao organizacije koje promovišu mir, istinu i pravdu, smatramo da je prisustvo negatora genocida Parentia kontraproduktivno misiji vaše organizacije. Njegov rad i stalno negiranje genocida u Bosni i Hercegovini je vrlo štetno za proces ozdravljenja preživjelih žrtava genocida u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da ćete ovo pismo prihvatiti s posebnom pažnjom i razumjevanjem, jer mnogi Bošnjaci u Sjevernoj Americi još uvijek žive s fizičkim i emocionalnim ožiljcima, kao rezultatima agresije i genocida. Podržavanje Parentia, negatora genocida u Bosni i Hercegovini samo produbljuje ožiljake preživjelih žrtava zločina. Zato tražimo od vas da zabranite predavanje gospodinu Parentiu, negatoru zločina genocida u Bosni i Hercegovini.

S poštovanjem,

Potpisnici protestnog pisma:

Mr. Haris Alibašić
Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

Prof. Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada

Mr. Ajla Delkić
Izvršni Direktor, Americkog savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu

Mr. Sanja Seferovic-Drnovšek
Direktor, Bosansko američkog institute za genocid i edikacijskog centra

Prof. dr. Smail Čekić
Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Senadin Lavić
Predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice Preporod, Sarajevo

Petar Glušica