SJEĆANJE NA MONTE MELETTU

SJEĆANJE NA MONTE MELETTU

LEBRING, 06.06.2008, godina 

Već dugi niz godina 1. komandni bataljun Austrijske vojske obilježava spomen na poginule (1916. godine) II bošnjačke regimente u kojoj su mnogi Bošnjaci izgubili živote.

 Image

Austrijsko društvo za BiH i 1. Komandni bataljon Austrijske vojske su nositelji tradicije II bošnjačke regimente, prisjećaju se stradalih na obje strane 7. jula/lipnja 1916. godine na brdu Meletta u Lebringu kod Graza.

Obilježavanje ove manifestacije bilo je prekinuto samo u vrijeme okupacije Austrije, 1938-1945. godine.

Zahvaljujući tom tihom, skoro nezapaženom njegovanju bošnjačke vojne tradicije ostalo je budno sjećanje ne samo na hrabre vojnike nego i na bošnjaštvo koje se prikazuje kao izuzetno humano, multukulturalno i multireligiozno.

Tako su grad Graz i Štajerska igrom povijesnih događaja postali čuvateljem jednog na smrt osuđenog nacionalnog i kulturnog identiteta.

Ovakva sjećanja su pomogla i još uvijek pomažu da se ojača svijest o tome koliko je bošnjaštvo u stvari važno i koliko ono povezuje narode.

Mnogo toga se u Austriji desilo iz ljubavi i poštovanja prema bošnjačkoj tradiciji, tako je 1907. godine dozvoljeno potomcima carsko-kraljevske vojske da nose fes, a već prije toga su bošnjačke kopnene snage nosile kape koje su pripadale njihovoj nacionalnosti.

1912. godine u cijeloj je monarhiji priznat Islam hanefitske interpretacione škole kao utjelovljenje javnog prava (vjersko društvo), a 1979. godine došlo je do potpunog unapređenja ovog prava, ne samo Bošnjaci, nego svi muslimani tretiraju kao ravnopravni građani.

U današnjoj austrijskoj vojsci također ima i pripadnika islamske vjeroispovijesti, gdje imaju potpunu slobodu kod obavljanja vjerskih obreda i poštivanja svoje vjere.

Image

Sve su ovo vrijednosti koje Bosna i Hercegovina mora iznova učiti nakon sijanja mržnje među narodima.

Ovakvo bošnjaštvo, zasnovano na međuljudskoj solidarnosti koje se izražava u prijateljstvu jamči slogu i toleranciju.

Zato ne treba dozvoliti da nas se vraća u srednji vijek, nego treba nastaviti sa europeizacijom bošnjaštva i Bosne i Hercegovine kroz kontakte sa demokratskim snagama Europe.

Bošnjački narod se u međuvremenu 29.09.1993. godine pomoću svog Parlamenta vratio svom povijesnom imenu. Od tada više nitko nema pravo da ga negira ili prešućuje.

I ovaj susret u Lebringu kod Graza na spomen groblju je odgovor na ovakva iščekivanja, koji je svake godine popraćen prisustvom velikog broja Bošnjaka iz cijelog svijeta, a to su potvrdili i ove godine predstavnici Bošnjaka iz Sarajeva na čelu sa generalom Ajnadžićem, predstavnici iz Banja Luke, Bošnjaci iz Cazina, Bošnjaci iz Austrije i predstavnici iz Italije i drugi.

Image

Svakako da se ovdje mora posebno istaknuti i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba koje zadnjih godina redovito daje svoj doprinos u obilježavanju ove manifestacije. Tako je i ove godine delegacija vijećnika, gđa. Jasna Šehović, g. Kemal Bukvić i g. Zijad Kazić svojim učešćem obilježila 92- obljetnicu sjećanja na Monte Melettu i na taj način dali svoj doprinos očuvanju bošnjačke kulture i tradicije.

GALERIJA SLIKA

ZIJAD KAZIĆ

admin