SVJETSKO TAKMIČENJE ESEJA MLADIH

SVJETSKA BANKA POKREĆE SVJETSKO TAKMIČENJE ESEJA MLADIH ZA 2008. g.

 

“ŠTA MOŽEŠ UČINITI DA OBLIKUJEŠ GRAD SVOJIH SNOVA”

 

Najbolji eseji će biti objavljeni i dobit će nagradu u iznosu do 5.000 USD

 

SARAJEVO, Bosna i Hercegovina, 6. februar 2008.g.  – Razmisli o gradu u kojem živiš. Koje su najbolje mogućnosti i izazovi za ljude koji žive u njemu? Šta treba učiniti da bi se on pretvorio u grad tvojih snova? Kakva bi mogla biti tvoja uloga, u saradnji s tvojim kolegama, u oblikovanju grada tvojih snova? ….

Svjetska banka i njeni partneri pozivaju sve zainteresirane mlade u Bosni i Hercegovini da učestvuju u svjetskom takmičenju eseja pod nazivom „Oblikuj grad svojih snova“. Najbolji eseji će biti objavljeni i nagrađeni iznosom do 5.000 USD. .

 Svjetsko takmičenje eseja mladih ima  nekoliko jednostavnih pravila uključujući  da učesnici moraju biti starosti između 18 i 25 godina; da svaki učesnik može dostaviti samo po jedan esej; da esej ne smije biti duži od 10 stranica (maksimalno 4.000 riječi, prored 1.5 linija); da se esej može dostaviti samo on-line, na engleskom, francuskom, španjolskom, arapskom ili portugalskom; da se uz esej mora dostaviti sažetak (maksimalno jedna stranica), kojeg će žiri koristiti za preliminarnu selekciju. Rok za dostavljanje eseja je 31. mart 2008.g. a finalisti će biti objavljeni 30. aprila 2008.g.

Proces dostavljanja eseja za takmičenje za 2008.g. je u potpunosti zasnovan na internetu i svi zainteresirani mogu naći relevantne informacije na www.essaycompetition.org.

admin