BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA BOŠNJAKE GRADA ZAGREBA

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u okviru svog programa rada i ove godine pruža besplatnu primarnu pravnu pomoć pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba.

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

-opću pravnu informaciju
-pravni savjet
-pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave pravnim osobama koje imaju javne ovlasti 
-zastupanje u upravnim stvarima
-pravna pomoć u mirnom izvan sudskom rješavanju sporova
-zastupanje pred Europskim sudom za Ijudska prava i međunarodnim organizacijama, ako je u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela

Upit s pravnim problemom možete poslati na e-mail: vbnmgz@vbnmgz.hr ili nazvati voditeljicu projekta Amru Sarunović na broj 095 5311 405.

UVJETI ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRIMARNE PRAVNE POMOĆI:

Molbu odnosno zahtjev za BESPLATNU PRIMARNU PRAVNU POMOĆ, isključivo u pisanom obliku, uz predočenje osobne iskaznice osobno predati u Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Trnjanska cesta 35.

– Uz molbu potrebno priložiti:

– potvrdu o prebivalištu u Zagrebu, izdanu od MUP-a Republike Hrvatske, Policijska uprava Zagreb
– presliku dokumenta iz kojeg se može iščitati da se tražitelj BESPLATNE PRIMARNE PRAVNE POMOĆI nacionalno izjašnjava BOŠNJAK ( “Uvjerenje o upisu u popis birač” izdano u Gradskom uredu za opću upravu, Grad Zagreb, koje se izdaje na zahtjev stranke u svrhu pružanja besplatne primarne pravne pomoći od strane Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba; ili “Izvod iz matične knjige rođenih” ili “Izvod iz matične knjige vjenčanih”).

Petar Glušica