Financijski plan i Program rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2023. godinu

Financijski plan i Program rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2023. godinu

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 19. Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba donijelo je 

Financijski plan za 2023. Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Program rada za 2023. Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba