Financijski plan i Program rada za 2019. Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 19. Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba donosi 

Financijski plan za 2019. Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i Program rada za 2019. Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba.

 

 

 

 

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba