GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ODBORA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I OMLADINU ZA 2010.g

Članovi:
Kemal Bukvić
Amela Handanović
Hilmo Hairlić
Alma Srebreniković
Edina Sejkić

Odbor za odgoj, obrazovanje i omladinu u novoj formi sastao se po prvi put 25.2.2010.g. u prostorijama Islamskog centra gdje su doneseni zaključci kako će članovi ovog odbora dati veći akcent na aktivnosti vezane upravo za odgoj, omladinu i obrazovanje. S obzirom na financijsko stanje u kojem se nalazilo Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u 2010. godini nije postojalo previše prostora za ostvarivanje projekata koji nisu bili u okviru Plana i programa djelovanja Vijeća. Unatoč financijskoj situaciji realizirana su dva velika projekta namijenjena upravo mladima, a to su 4. Konvoj mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja pod nazivom „Da se nikad ne zaboravi“ i darivanje najmlađih  Bošnjaka povodom Kurban bajrama, uz prigodnu predstavu. U planiranju oba projekta aktivno su sudjelovali svi članovi Odbora i svojim radom doprinijeli uspješnoj realizaciji.

Stav Odbora je da ovakvi projekti moraju održati svoj kontinuitet jer osim što su postali dio tradicije Vijeća, igraju veliku ulogu u prikupljanju i afirmiranju velikog broja bošnjačke djece. Ovakvi projekti osim edukativnog karaktera imaju za cilj buđenje svijesti o svom porijeklu te jačanju bošnjačkog identiteta, kulture i tradicije.
Ipak, opće je poznato da su mladi budućnost svakog društva.

Predsjednica Odbora za odgoj, obrazovanje i omladinu

Amela Handanović

Petar Glušica