MALI GRANTOVI ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

Ured Svjetske banke u Bosni i Hercegovini je uspostavio Fond za civilno društvo (ranije poznat pod nazivom Program malih grantova) i poziva sve zainteresirane organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine da dostave svoje prijave za ovaj program.

Kao i prethodnih godina, program će pružiti podršku za inovativne prijedloge usmjerene na ugrožene grupe (osobe sa invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, manjine, mladi, itd.).

Ovo je deveta uzastopna godina u kojoj Svjetska banka dodjeljuje male grantove organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Ti  se grantovi – koji se obično kreću od 3.000 do 7.000 US$ po organizaciji –  dodjeljuju primjenom strogo konkurentskog procesa, koji je neophodan imajući na umu velik broj prijava i ograničen iznos raspoloživih sredstava.  

Glavna tema za ovu godinu će biti jačanje angažmana civilnog društva u dijalogu o razvojnim prioritetima i implikacijama za najugroženije kategorije stanovništva.  Zainteresirane organizacije trebaju dostaviti prijedlog svojih projekata do 11. aprila 2008.g  u ured Svjetske banke u Sarajevu.  Dobitnike će izabrati komisija koja će uključivati predstavnike organizacija civilnog društva, članove Grupe glas mladih i Svjetske banke. Ukupan iznos sredstava na raspolaganju za financiranje grantova za ovu godinu je US$ 35.000. 

Više informacija o ovom programu, uključujući upute i obrazac za prijavu možete naći na  www.worldbank.ba. Zainteresirane organizacije mogu dobiti dodatne informacije ili primjerak  potrebnih obrazaca upitom na  e-mail bosniapic@worldbank.org.

 

SARAJEVO, Bosna i Hercegovina, 12.  mart 2008. g.

admin