Nastavni program bosanskog jezika i kulture (model C) za obrazovanje učenika pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj

Nastavni program bosanskog jezika i kulture (model C) za obrazovanje učenika pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj

Na osnovu prava koja proizlaze iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske i Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina pripadnicima nacionalnih manjina omogućen je odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u okviru svog programa rada 2011. godine pokrenulo je pripremu i organizaciju nastave za obrazovanje učenika pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama prema Nastavnom planu i programu bosanskog jezika i kulture (model C).

Nakon što je Nastavni program usklađen prema pravilima struke i sadrži sve potrebne elemente, Agencija za odgoj i obrazovanje je dala pozitivno stručno mišljene te je sukladno tome Nastavni program bosanskog jezika i kulture (model C) za obrazovanje učenika pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj postao temeljni dokument za postupak provedbe programa u sklopu predmeta pod nazivom Bosanski jezik i kultura prema Modelu C obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina. Nastava prema modelu C odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, uz redovni program na hrvatskom jeziku, izvodi se uz dodatnih dva do pet školskih sati namijenjenih njegovanju jezika i kulture nacionalne manjine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno interesu učenika za pohađanjem nastave bosanskog jezika i kulture (po modelu C) u školama će omogućiti provedbu nastave po prihvaćenom nastavnom programu bosanskog jezika i kulture.

Shodno svemu navedenom, pozivamo sve zainteresirane učenike osnovnih i srednjih škola i njihove roditelje da u matičnim školama izvrše prijavu i tom prilikom ispune anketni obrazac i daju pristanak o sudjelovanju učenika u ovom programu.

Za provedbu ovog Nastavnog programa postojat će potreba za predavačima (učitelji, nastavnici) koji pored pedagoških kompetencija moraju vladati bosanskim jezikom i poznavati kulturu bošnjačke nacionalne manjine, a natječaj i izbor će provoditi nadležne institucije.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Vijeću bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba
na tel.: 01 631-4109; fax.: 01/631-4111 i e-mail: vbnmgz@vbnmgz.hr.

Harun Omerbašić, predsjednik Vijeća
bošnjačke nacionalne manjine
Grada Zagreba

admin